Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24337

Title: Вплив згинально-крутильних моментів кручення на міцність зварних з’єднань конструктивних систем
Authors: Довбуш, Тарас Анатолійович
Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Довбуш Т.А. "Вплив згинально-крутильних моментів кручення на міцність зварних з’єднань конструктивних систем". Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 151-152 с.
Conference/Event: XІ Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки“
Issue Date: 1-Nov-2017
Date of entry: 18-Mar-2018
Publisher: ЦНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кропивницький: ЦНТУ
UDC: 621.326
Keywords: несуча рама
лонжерони
несуча система
мобільні машини
Number of pages: 2
Page range: 151-152
Abstract: Несуча рама – основа машини для внесення органічних добрив. У режимі звичайної експлуатації розкидача розташування органічних добрив на кузові вважаємо симетричним відносно центральної осі причепа. Такий розподіл навантаження не викликає значних деформацій кручення в лонжеронах і траверсах конструктивної системи. При непередбачуваних умовах експлуатації, а саме, несиметричність розташування добрив відносно центральної осі, дія ударних навантажень від переїзду через перешкоди і т.п., виникають асиметричні зовнішні навантаження, які спричиняють появу значних крутних моментів в елементах несучої конструктивної системи.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24337
Copyright owner: © Довбуш Т.А, Хомик Н.І., Довбуш А.Д., 2017
References (Ukraine): 1. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельськохозяйственные машини. – М.: Агропромиздат, 1989. – 527 с. 2. Коцаньда С. Усталосное разрушение металлов. – М.: Металлургия, 1976. – 456 с. 3. Марченко В.В. Обґрунтування раціонального складу та ефективного використання комплексів машин для внесення твердих органічних добрив у зоні Лісостепу України: Автореф. дис. кан. техн. наук. – Київ, 1999. – 19 с. 4. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки / За ред. В.І. Кравчука, М.І. Грицишина, С.М. Коваля. – К.: Аграрна наука, 2004. – 396 с. 5. Довбуш Т.А. Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив: дисертація на здобуття наук. ступ. к.т.н.; спеціальність 05.05.11/ Т.А. Довбуш. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 189 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools