Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24321

Назва: Інформаційно-методичне забезпечення енергетичного аналізу підприємств целюлозно-паперової галузі
Інші назви: Information and methodological provision of energy analysis of pulp and paper industry enterprises
Автори: Копецька, Юліана
Kopetska, Yuliana
Приналежність: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Бібліографічний опис: Копецька Ю. Інформаційно-методичне забезпечення енергетичного аналізу підприємств целюлозно-паперової галузі / Юліана Копецька // Materials 6th International Scientific Conference "Lighting and power engineering: history, problems and perspectives", 30 січня - 02 лютого 2018 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2018. — С. 109–111. — (Історичні аспекти та екологічні проблеми у світлотехніці й електротехніці. Світло та здоров’я).
Bibliographic description: Kopetska Y. (2018) Informatsiino-metodychne zabezpechennia enerhetychnoho analizu pidpryiemstv tseliulozno-paperovoi haluzi [Information and methodological provision of energy analysis of pulp and paper industry enterprises]. Materials 6th International Scientific Conference "Lighting and power engineering: history, problems and perspectives" (Tern., January 30 - February 02, 2018), pp. 109-111 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Materials 6th International Scientific Conference "Lighting and power engineering: history, problems and perspectives", 2018
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“
Дата публікації: 30-січ-2018
Видавництво: ФОП Паляниця В.А.
FOP Palyanitsya V.A.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 30 січня - 02 лютого 2018 року
January 30 - February 02, 2018
УДК: 658.261
Теми: енергоефективність
енергетичний баланс
енергетичні ресурси
непродуктивні втрати енергетичних ресурсів
питомі витрати палива
energy efficiency
energy balance
energy resources
non-productive losses of energy resources
specific fuel consumption
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 109-111
Початкова сторінка: 109
Кінцева сторінка: 111
Короткий огляд (реферат): Визначено основні проблеми інформаційно-методичного забезпечення енергетичного аналізу підприємств целюлозно-паперової галузі. Сформульовано вимоги до уніфікованої моделі інформаційно -методичного забезпечення енергетичного аналізу підприємств целюлозно-паперової галузі.
The main problems of informational and methodical provision of energy analysis of pulp and paper industry enterprises are determined. Requirements for a unified model of informational and methodical provision of energy analysis of enterprises in the pulp and paper industry are formulated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24321
ISBN: 978-617-7331-50-5
Власник авторського права: © ТНТУ, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://see.org.ua/files/books/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20ISO%2050001%202015.pdf
http://energomanagementpro.com/imagesEnergyAuditChernyavskiy.pdf
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/147_6.pdf
Перелік літератури: 1. Національний стандарт України «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)» [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку Україн. – 2015. – 27с. – Режим доступу: http://see.org.ua/files/books/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20ISO%2050001%202015.pdf.
2. Розен В.П. Разработка средств информационно-аналитического обеспечения энергетического аудита промышленных предприятий / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://energomanagementpro.com/imagesEnergyAuditChernyavskiy.pdf.
3. Гончаренко Н.В. Теоретические и организационные основы экологического контроллинга / Гончаренко Н.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 6. – С. 24-30. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/147_6.pdf
References: 1. Natsionalnyi standart Ukrainy "Systemy enerhetychnoho menedzhmentu. Vymohy ta nastanova shchodo vykorystannia (ISO 50001:2011, IDT)" [Electronic resource], Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku Ukrain, 2015, 27p, Access mode: http://see.org.ua/files/books/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20ISO%2050001%202015.pdf.
2. Rozen V.P. Razrabotka sredstv informatsionno-analiticheskoho obespecheniia enerheticheskoho audita promyshlennykh predpriiatii, V.P. Rozen, A.I. Solovei, A.V. Cherniavskii. [Electronic resource], Access mode: http://energomanagementpro.com/imagesEnergyAuditChernyavskiy.pdf.
3. Honcharenko N.V. Teoretycheskye y orhanyzatsyonnye osnovy ekolohycheskoho kontrollynha, Honcharenko N.V., Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 2013, No 6, P. 24-30. [Electronic resource], Access mode: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/147_6.pdf
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.