Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24258

Title: Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Програмне забезпечення інженерних розрахунків" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання
Authors: Сорочак, Андрій Петрович
Баран, Денис Ярославович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання / Укладачі : Сорочак А.П., Баран Д.Я. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 24 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 2-Mar-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 69.04+681.3
Keywords: Програмне забезпечення інженерних розрахунків
Page range: 24
Abstract: Наведено загальні вказівки щодо вивчення курсу «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» та тематичне планування самостійної роботи студентів. Для полегшення пошуку інформації подаються посилання на літературні джерела із вказанням розділів. Пропонуються запитання для поглибленого вивчення курсу та самоконтролю. Подаються запитання, що виносяться на екзамен, критерії оцінки знань студентів та рекомендована література.
Description: Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництва та цивільна інженерія».
Content: ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ... 5 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ... 6 ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ... 7 Тема 1. Загальна характеристика програмного забезпечення інженерних розрахунків... 7 Тема 2. Метод скінченних елементів... 7 Тема 3. Математичні основи методу скінченних елементів... 7 Тема 4. Результати розрахунку конструкцій методом скінченних елементів... 8 Тема 5. Структура ПК ЛІРА-САПР та порядок створення розрахункової моделі... 8 Тема 6. Бібліотека скінченних елементів ПК ЛІРА-САПР... 9 Тема 7. Принципи побудови скінченно-елементних моделей... 9 Тема 8. Раціональне розбиття на скінченні елементи... 10 Тема 9. Характеристики жорсткості елементів розрахункової схеми... 10 Тема 10. Розрахункові сполучення зусиль та навантажень... 10 Тема 11. Підбір армування залізобетонних конструкцій... 11 Тема 12. Перевірка армування залізобетонних конструкцій... 11 Тема 13. Розрахунок та проектування металевих конструкцій... 12 Тема 14. Підбір перерізів прокатних елементів... 12 Тема 15. Розрахунок конструкцій на пружній основі... 13 Тема 16. Розрахунок конструкцій на динамічні впливи...13 Тема 17. Результати розрахунку на динамічні впливи... 13 Тема 18. Нелінійні розрахунки будівельних конструкцій. ... 14 Тема 19. Розрахунки з врахуванням фізичної нелінійності... 14 Тема 20. Розрахунки з врахуванням геометричної та конструктивної нелінійності... 14 Тема 21. Моделювання життєвого циклу конструкцій... 15 Тема 22. Виконання розрахунку моделі... 15 Тема 23. Оцінювання точності результатів розрахунку... 15 Тема 24. Аналіз та інтерпретація результатів розрахунку... 16 Тема 25. Документування результатів розрахунку... 16 Тема 26. Обмін інформацією з іншими програмними засобами... 17 ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН... 17 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ... 19 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... 21
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24258
Copyright owner: © Сорочак А.П., Баран Д.Я., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): 1. Городецкий, А.С. Компьютерные модели конструкций [Текст] / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров. – К.: Факт, 2007. – 394 с.
2. Верюжский, Ю.В. Компьютерные технологии проектирование железобетонных конструкций [Текст] / Ю.В. Верюжский, В.И. Колчунов, М.С. Барабаш, Ю.В. Гензерский. - К.: Национальный авиационный университет, 2006. – 808 с.
3. Барабаш, М.С. Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций [Текст] / М.С. Барабаш, М.В. Лазнюк, М.Л. Мартынова, Н.И. Пресняков. - М.: Из-во Ассоциации строительных вузов, 2008. – 328 с.
4. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. - К.: Из-во "Сталь", 2002. – 600 с.
5. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013: Учебное пособие [Текст] / Д.А. Городецкий, М.С. Барабаш, Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамонова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – К.–М.: Электронное издание, 2013. – 376 с
6. Водопьянов, Р.Ю. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2015: Руководство пользователя. Обучающие примеры [Текст] / Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамонова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – М.: Электронное издание, 2015. – 460 с.
7. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике [Текст] / О. Зенкевич; пер. с англ. Б.Е. Победри. – М.: Мир, 1975. – 542 с
ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1. Офіційний сайт ЛІРА-САПР [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – К: ВАТ «ЛІРА САПР», 2002-2017. – Режим доступу: http://www.liraland.ua
2. Форум користувачів ЛІРА-САПР [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=37
3. ЛІРА-САПР. Офіційний канал [Електронний ресурс] : [Веб-портал]. – Електронні дані. – YouTube LLC, 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/user/LiraLand
4. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. - К.: Из-во "Сталь", 2002. – 600 с
5. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013: Учебное пособие [Текст] / Д.А. Городецкий, М.С. Барабаш, Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамонова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – К.–М.: Электронное издание, 2013. – 376 с.
6. Водопьянов, Р.Ю. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2015: Руководство пользователя. Обучающие примеры [Текст] / Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамонова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – М.: Электронное издание, 2015. – 460 с.
7. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике [Текст] / О. Зенкевич; пер. с англ. Б.Е. Победри. – М.: Мир, 1975. – 542 с
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sam_rob.pdf410,07 kBAdobe PDFView/Open
sam_rob.djvu300,77 kBDjVuView/Open
sam_rob__COVER.png227,71 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools