Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24255

Title: Основи автоматизації проектування в будівництві. Конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання
Authors: Сорочак, Андрій Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Сорочак А.П. Основи автоматизації проектування в будівництві : конспект лекцій Укладач : Сорочак А.П. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 120 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 1-Mar-2018
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 69.04
Page range: 120
Description: Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництва та цивільна інженерія».
Content: Мета та завдання навчальної дисципліни...4 ТЕМА 1. Загальна характеристика систем автоматизованого проектування...5 ТЕМА 2. Інтерфейс, можливості та налаштування системи AutoCAD...10 ТЕМА 3. Робота з шарами. Об’єктна прив’язка та режими відстежування...20 ТЕМА 4. Побудова, редагування та властивості об’єктів креслення... 28 ТЕМА 5. Нанесення та редагування тексту, таблиць та штриховки... 52 ТЕМА 6. Нанесення та редагування розмірів. Шаблони креслень... 64 ТЕМА 7. Створення та використання блоків. Робота з растровими зображеннями... 73 ТЕМА 8. Виведення креслень на друк... 83 ТЕМА 9. Основи роботи у тривимірному просторі... 85 ТЕМА 10. Створення простих просторових примітивів...91 ТЕМА 11. Моделювання об’єктів складної форми...93 ТЕМА 12. Редагування просторових об’єктів... 97 ТЕМА 13. Каркасні та поверхневі моделі...101 ТЕМА 14. Твердотільні моделі...104 ТЕМА 15. Компоновка моделей...106 ТЕМА 16. Рендеринг та створення фотореалістичних зображень...110 Рекомендована література ...118
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24255
Copyright owner: © Сорочак А.П., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): 1. Корячко, В.П. Теоретические основы САПР [Текст] / В.П. Корячко, В.М. Курейчик, И.П. Норенков. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 400 с.
2. Ванін, В.В. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD [Текст] / В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.О. Надкернична. – К.: Каравела, 2005. – 336 с.
3. Хрящев, В.Г. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD [Текст] / В.Г. Хрящев, Г.М. Шипова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 224 с.
4. Уроки по проектированию AutoCAD 2002-2005 [Текст] / И.В. Григорьев, Т.Н. Засецкая, М.И. Иванов, Е.П. Петрова [и др.]. – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 248 с.
5. Большаков, В.П. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex [Текст] / В.П. Большаков, А.Л. Бочков, А.А. Сергеев. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с.
6. Кунву, Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) [Текст] / Ли Кунву. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.
7. Погорелов, В.И. AutoCAD: Трехмерное моделирование и дизайн [Текст] / В.И. Погорелов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 271 c.
Додаткові джерела інформації
1. Autodesk Students Community [Electronic resource] : [Web-site]. – Electronic data. – Autodesk Inc., 2018. – Access mode: http://www.autodesk.com/education/home
2. Форум – Autodesk Community [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Autodesk Inc., 2017. – Режим доступа: https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/165
3. AutoCAD – YouTube [Electronic resource] : [Web-site]. – Electronic data. – YouTube LLC, 2018. – Acces mode: https://www.youtube.com/user/AutoCADExchange
4. AutoCAD | Autodesk Knowledge Network [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Autodesk Inc., 2018. – Режим доступа: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad
5. AutoCAD – Форум DWG.RU [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=9
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konspekt_SAPR.pdf2,44 MBAdobe PDFView/Open
konspekt_SAPR.djvu3,89 MBDjVuView/Open
konspekt_SAPR__COVER.png229,13 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools