Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24254

Title: Програмне забезпечення інженерних розрахунків. Конспект лекцій для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм навчання
Authors: Сорочак, Андрій Петрович
Bibliographic description (Ukraine): Програмне забезпечення інженерних розрахунків : конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання / Укладач : Сорочак А.П. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 128 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 1-Mar-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 69.04
681.3
Keywords: програмне забезпечення інженерних розрахунків
Page range: 128
Description: Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництва та цивільна інженерія».
Content: Мета та завдання навчальної дисципліни... 4 ТЕМА 1. Загальна характеристика програмного забезпечення інженерних розрахунків... 5 ТЕМА 2. Метод скінченних елементів... 7 ТЕМА 3. Математичні основи методу скінченних елементів. ... 11 ТЕМА 4. Результати розрахунку конструкцій методом скінченних елементів. ... 17 ТЕМА 5. Структура ПК ЛІРА-САПР та порядок створення розрахункової моделі. ... 22 ТЕМА 6. Бібліотека скінченних елементів ПК ЛІРА-САПР... 33 ТЕМА 7. Принципи побудови скінченно-елементних моделей... 41 ТЕМА 8. Раціональне розбиття на скінченні елементи. ... 43 ТЕМА 9. Характеристики жорсткості елементів розрахункової схеми. ... 51 ТЕМА 10. Розрахункові сполучення зусиль та навантажень. ... 54 ТЕМА 11. Підбір армування залізобетонних конструкцій. ... 59 ТЕМА 12. Перевірка армування залізобетонних конструкцій. ... 63 ТЕМА 13. Розрахунок та проектування металевих конструкцій. ... 67 ТЕМА 14. Підбір перерізів прокатних елементів. ... 72 ТЕМА 15. Розрахунок конструкцій на пружній основі... 75 ТЕМА 16. Розрахунок конструкцій на динамічні впливи... 79 ТЕМА 17. Розрахунок на імпульсну та ударну дію... 83 ТЕМА 18. Нелінійні розрахунки будівельних конструкцій. ... 86 ТЕМА 19. Розрахунки з врахуванням фізичної нелінійності. ... 92 ТЕМА 20. Розрахунки з врахуванням геометричної та конструктивної нелінійності... 97 ТЕМА 21. Моделювання життєвого циклу конструкцій. ... 99 ТЕМА 22. Виконання розрахунку моделі... 105 ТЕМА 23. Оцінювання точності результатів розрахунку... 108 ТЕМА 24. Аналіз та інтерпретація результатів розрахунку. ... 112 ТЕМА 25. Документування результатів розрахунку... 119 ТЕМА 26. Обмін інформацією з іншими програмними засобами. ... 121 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... 126
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24254
References (Ukraine): 1. Городецкий, А.С. Компьютерные модели конструкций [Текст] / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров. – К.: Факт, 2007. – 394 с.
2. Верюжский, Ю.В. Компьютерные технологии проектирование железобетонных конструкций [Текст] / Ю.В. Верюжский, В.И. Колчунов, М.С. Барабаш, Ю.В. Гензерский. – К.: Национальный авиационный университет, 2006. – 808 с.
3. Барабаш, М.С. Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций [Текст] / М.С. Барабаш, М.В. Лазнюк, М.Л. Мартынова, Н.И. Пресняков. – М.: Из-во Ассоциации строительных вузов, 2008. – 328 с.
4. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. – К.: Из-во "Сталь", 2002. – 600 с.
5. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013: Учебное пособие [Текст] / Д.А. Городецкий, М.С. Барабаш, Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамоно- ва / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – К.–М.: Электронное издание, 2013. – 376 с
6. Водопьянов, Р.Ю. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2015: Руководство пользователя. Обучающие примеры [Текст] / Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамонова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – М.: Электронное издание, 2015. – 460 с.
7. Зенкевич, О. Метод конечных элементов в технике [Текст] / О. Зенкевич; пер. с англ. Б.Е. Победри. – М.: Мир, 1975. – 542 с.
Додаткові джерела інформації
1. Офіційний сайт ЛІРА-САПР [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – К: ВАТ «ЛІРА САПР», 2002-2017. – Режим доступу: http://www.liraland.ua
2. Форум користувачів ЛІРА-САПР [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=37
3. ЛІРА-САПР. Офіційний канал [Електронний ресурс] : [Веб-портал]. – Електронні дані. – YouTube LLC, 2017. – Режим доступу: https://www.youtube.com/user/LiraLand
4. Смирнов, В.В. Метод конечных элементов [Электронный ресурс] / В.В. Смир- нов. – Электронные данные. – Компания Softline, 1993-2017. – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/educat/systemat/smirnov/main.asp
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konspekt.pdf2,98 MBAdobe PDFView/Open
konspekt.djvu3,99 MBDjVuView/Open
konspekt__COVER.png228,78 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools