Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24247

Назва: Керування позиціонуванням пристрою сканування
Інші назви: Control the positioning of the scanning device
Автори: Кулінченко, Георгій
Мозок, Євген
Павленко, Євген
Kulinchenko, Georgiy
Mozok, Evgen
Pavlenko, Evgen
Приналежність: Сумський державний університет
Бібліографічний опис: Кулінченко Г. Керування позиціонуванням пристрою сканування / Георгій Кулінченко, Євген Мозок, Євген Павленко // Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“, 8-9 червня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 217–219. — (Світлотехніка і електроенергетика).
Bibliographic description: Kulinchenko G., Mozok E., Pavlenko E. (2017) Keruvannia pozytsionuvanniam prystroiu skanuvannia [Control the positioning of the scanning device]. Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" (Tern., 8-9 June 2017), pp. 217-219 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“
Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation"
Конференція/захід: Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 8-9 червня 2017 року
8-9 June 2017
УДК: 681.518
Теми: позиціонування
кроковий двигун
дискретні відліки
теплове поле
positioning
step motor
discrete samples
thermal field
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 217-219
Початкова сторінка: 217
Кінцева сторінка: 219
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано завдання керування електроприводом скануючого пристрою. Запропоновано схему оцінки динаміки електроприводу для сканування теплового поля.
The problems of controlling the electric drive of the scanning device are analyzed. A scheme for estimating the dynamics of an electric drive for scanning a thermal field is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24247
ISBN: 978-617-7331-38-3
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://github.com/maxritter/DIY-Thermocam/blob/master/Documents/cientific%20Paper.pdf
Перелік літератури: 1. Кулинченко Г. В., Мозок Е. Н. Аппаратно-программный комплекс оценки теплового поля / Г. В. Кулинченко, Е. Н. Мозок // Вестник НТУ "ХПИ". – 2015. – № 33 (1142). – С. 83-91.
2. МозокЕ. Н., Кулинченко Г. В. Оценка возможности восстановления конфигурации теплового поля по его дискретным значениям / Е. Н. Мозок,Г. В. Кулинченко // МатеріалиVВсеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління.–м. Херсон.– 2017. –C. 165-168
3. Ritter M. Further development of an open-source thermal imaging system in terms of hardware, software and performance optimizations [Електроннийресурс] / Maximilian Ritter // University of Applied Sciences Pforzheim. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://github.com/maxritter/DIY-Thermocam/blob/master/Documents/cientific%20Paper.pdf
References: 1. Kulinchenko H. V., Mozok E. N. Apparatno-prohrammnyi kompleks otsenki teplovoho polia, H. V. Kulinchenko, E. N. Mozok, Vestnik NTU "KhPI", 2015, No 33 (1142), P. 83-91.
2. MozokE. N., Kulynchenko H. V. Otsenka vozmozhnosty vosstanovlenyia konfyhuratsyy teplovoho polia po eho dyskretnym znachenyiam, E. N. Mozok,H. V. Kulynchenko, MaterialyVVseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh z avtomatychnoho upravlinnia.–m. Kherson, 2017. –P. 165-168
3. Ritter M. Further development of an open-source thermal imaging system in terms of hardware, software and performance optimizations [Elektronniiresurs], Maximilian Ritter, University of Applied Sciences Pforzheim, 2017, Access mode: https://github.com/maxritter/DIY-Thermocam/blob/master/Documents/cientific%20Paper.pdf
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.