Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24140

Назва: Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах
Автори: Гевко, Роман Богданович
Рогатинський, Роман Михайлович
Розум, Руслан Іванович
Клендій, Микола Богданович
Клендій, Олександра Миколаївна
Вітровий, Андрій Орестович
Бібліографічний опис: Гевко Р.Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій. та ін. - Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.- 180 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ФОП Осадца Ю.В.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 621.87
ББК: 40.72
Діапазон сторінок: 180
Короткий огляд (реферат): У монографії наведено нові способи завантаження та перевантаження сипких матеріалів в технологічних магістралях як для гнучких, так і жорстких гвинтових конвеєрів. Здійснено теоретичне обґрунтування конструктивних, кінематичних та динамічних параметрів запропонованих схем робочих органів і компоновок гвинтових конвеєрів. Розроблено принципово нові конструкції робочих органів, які захищені патентами України на винаходи та корисні моделі. Проведено комплекс експериментальних досліджень для встановлення оптимальних параметрів конвеєрів та елементів їх захисту від поломок при виникненні перевантаження.
Опис: Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.
Зміст: ВСТУП…3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ ГВИНТОВИМИ КОНВЕЄРАМИ…5 1.1. Механіко-технологічні властивості сипких сільськогосподарських матеріалів…5 1.2. Аналіз конструкцій та технологічних процесів роботи гвинтових конвеєрів із завантажувальними та перевантажувальними патрубками…10 1.3. Аналіз конструкцій запобіжних пристроїв гвинтових конвеєрів…25 1.4. Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень процесів механізованого транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів…30 РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПАТРУБКІВ ГНУЧКИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ…33 2.1. Обґрунтування вибору конструктивно-технологічної схеми завантажувального патрубка…33 2.2. Силовий аналіз кулачкового механізму повороту активатора…36 2.3. Силовий аналіз шарнірно-важільного механізму повороту активатора...46 2.4. Визначення траєкторії руху технологічної магістралі гнучкого конвеєра при самозавантаженні сипкими матеріалами…56 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО ПАТРУБКА ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА…63 3.1. Дослідження процесу переведення сипкого матеріалу гвинтовим робочим органом в горизонтальному перевантажувальному патрубку…63 3.2. Визначення раціональних конструктивних параметрів лопатевого робочого органу перевантажувального патрубка…68 3.3. Математичне моделювання руху сипкого вантажу по поверхні шнека з плоскими лопатками…73 3.4. Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні робочого органу з плоскими лопатками…89 РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ…94 4.1. Кінетостатичний аналіз роботи захисного пристрою гвинтового конвеєра…94 4.2. Визначення контактних напружень під час роботи запобіжної муфти гвинтового конвеєра…103 4.3. Динамічний розрахунок запобіжної муфти гвинтового конвеєра…113 РОЗДІЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПАТРУБКІВ ГНУЧКИХ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ….123 5.1. Програма експериментальних досліджень…123 5.2. Лабораторні установки та результати досліджень силових параметрів завантажувальних патрубків…124 5.3. Експериментальна установка гнучкого гвинтового конвеєра із завантажувальним патрубком та результати проведення багатофакторного експерименту…29 5.4. Методика проведення та результати експериментальних досліджень з визначення характеру та величини тягового зусилля завантажувальної магістралі…133 5.5. Методика та результати експериментальних досліджень режиму роботи активатора в сипкому середовищі…135 РОЗДІЛ 6. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО ПАТРУБКА…137 Програма експериментальних досліджень…137 6.2. Експериментальна установка та конструкції робочих органів перевантажувального патрубка…138 6.3. Методики проведення експериментальних досліджень для визначення раціональних параметріві режимів роботи технологічних органів перевантажувального патрубка…142 6.4. Визначення впливу конструктивних і кінематичних параметрів елементів перевантажувального патрубка на продуктивність транспортування матеріалів…145 6.5. Встановлення впливу „мертвих зон” в направляючих кожухах перевантажувального патрубка на переміщення матеріалу в залежності від кінематичних параметрів робочих органів…147 6.6. Результати експериментальних досліджень з визначення впливу конструктивних і технологічних параметрів гвинтових робочих органів на ступінь пошкодження зернового матеріалу…148 РОЗДІЛ 7. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПОБІЖНОЇ МУФТИ ГВИНТОВОГО КОНВЕЄРА…151 7.1. Програма експериментальних досліджень…151 7.2. Конструкція гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою…152 7.3. Експериментальний стенд та методика проведення досліджень запобіжної муфти...155 7.4. Результати динамічних досліджень запобіжної муфти…157 7.5. Методика проведення та результати статичних досліджень запобіжної муфти…159 7.6. Результати досліджень контактних напружень під час роботи запобіжної муфти гвинтового конвеєра...162 7.7. Методика та результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти за багатофакторним експериментом…165 ВИСНОВКИ…168 ЛІТЕРАТУРА…170 ЗМІСТ…177
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24140
ISBN: 978-617-7516-45-2
Власник авторського права: © Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій, О.М. Клендій, А.О. Вітровий, 2018
© ФОП Осадца Ю.В., 2018
Перелік літератури: 1. Клендій М.Б. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра: Дис...канд. техн. наук: 05.05.05.- Тернопіль: ТДТУ, 2007.- 137 с. 2. Царенко О.М. Механіко-технологічні властивості сільськогос- подарських матеріалів: підручник / [О.М. Царенко, Д.Г. Войтюк, М.В. Швайко та ін.]; [під ред. С.С. Яцуна].- К.: Мета, 2003.- 448 с. 3. Зенков Р.Л. Механика насыпных грузов / Р.Л. Зенков.- М.: Машиностроение, 1973.- 220с. 4. Токарчук О.А. Обґрунтування параметрів скребкових робочих органів транспортерів-змішувачів концентрованих кормів конвеєра: Дис. канд. техн. наук: 05.05.11.- Вінниця: ВНАУ, 2014.- 155 с. 5. Ковалев Н.Г., Хайлис Г.А., Ковалев М.М. Сельскохозяйствен- ные материалы (виды, состав, свойства).- М.: ИК «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998.- 208 с. 6. Хайліс Г.А. Механіко-технологічні властивості сільськогос- подарських матеріалів / Г.А. Хайліс, А.Ю. Горбовий, З.О. Горошко, та ін.- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 1998.- 268 с. 7. Зенков Р.Л. Бункерные устройства.- М.: Машиностроение, 1972.-182 с. 8. Розум Р.І. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра: Дис…канд. техн. наук: 05.05.11.- Тернопіль: ТДТУ, 2005.- 157 с. 9. Гевко Б.М. Гибкий винтовой конвейер. А.С. № 1348268 СССР кл. B 65 G 33/16, 33/24 / Б.М. Гевко, Р.Б. Гевко. Заявка №4042210/27- 03. Заявл. 21.02.1986. Опубл. 30.10.1987. Бюл.№40. 10. Гевко Р.Б. Робочий орган гвинтового транспортера- подрібнювача Патент 59288 А Україна МПК 7 B 65 G 33/16, 33/26 / Р.Б. Гевко, І.В. Вовк. Заявка №20021210511. Заявл. 24.12.2002. Опубл. 15.08.2003. Бюл.№8. 11. Гевко Р.Б. Гибкий винтовой конвейер. А.С. № 1645219 СССР кл. B 65 G 33/16, 33/24 / Р.Б. Гевко, И.Б. Гевко, Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский. Заявка №4681375/03. Заявл. 20.02.1989. Опубл. 30.04.1991. Бюл.№16. 12. Гевко Р.Б. Гибкий винтовой конвейер. А.С. № 1710462 СССР кл. B 65 G 33/16, 33/24 / Р.Б. Гевко, И.Б. Гевко, Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский. Заявка №4791015/03. Заявл. 20.12.1989. Опубл. 07.02.1992. Бюл.№5. 13. http://www.конвейер-м.рф/category/vintovie-konveera/14. Гевко Б.М. Винтовой конвейер. Патент СССР №1807971 кл. B 65 G 33/00, 33/14 / Б.М. Гевко, Р.Б. Гевко, М.Г. Данильченко, М.И. Пилипец, Р.М. Рогатынский, М.П. Копак, В.М. Осуховский, В.М. Мартыненко, А.И. Безпалек, А.Д. Назарчук. Заявка №4948278. Заявл. 25.06.1991. Опубл. 07.04.1993. Бюл.№13. 15. Гевко Р.Б. Гвинтовий конвеєр. Патент України на корисну модель №32387 МПК B 65 G 33/14 / Р.Б. Гевко, Б.М. Гевко, Р.М. Рогатинський, М.І. Пилипець, І.Б. Гевко, А.О. Вітровий. Заявка № u200800724. Заявл. 21.01.2008. Опубл. 12.05.2008. Бюл.№9. 16. Гевко Р.Б. Гвинтовий конвеєр. Патент України на корисну модель №68113 МПК B 65 G 33/14 / Р.Б. Гевко, М.І. Шинкарик, С.В. Вознюк. Заявка № u201111551. Заявл. 29.09.2011. Опубл. 12.03.2012. Бюл.№5. 17. Гевко Р.Б. Гибкий винтовой конвейер. А.С. № 1798273 СССР кл. B 65 G 33/16, 33/24 / Р.Б. Гевко, Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, А.С. Калайджан, В.А. Мартиненко, И.Б. Гевко. Заявка №4790388/03; Заявл. 12.02.1990 Опубл. 28.02.1993. Бюл.№8. 18. Гурик О.Я. Обґрунтування параметрів транспортерів- змішувачів сипких матеріалів: Дис…кан. техн. наук: 05.05.11.- Тернопіль: ТДТУ, 2003.- 174 с. 19. Гевко Б.М. Механізми з гвинтовими пристроями / Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.- Львів.- Світ.- 1993.- 206 с. 20. Гевко Р.Б. Разработка конструкций и определение функционально-эксплутационных характеристик шариковых предохранительных муфт: Дис…канд. техн. наук: 05.02.02.- Львов: ЛПИ, 1990.- 180 с. 21. Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. Справочник по муфтам.- Л.: Машиностроение, 1979.- 344 с. 22. Гевко Р.Б. Предохранительные муфты повышенной плавности срабатывания / Машиностоитель.- Москва.- 1987.- С. 19. 23. Гевко І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвеєрами: Дис…канд. тех. наук: 05.20.01.- 1997.- 167 с. 24. Оболенский А.Ю. Предохранительное устройство А.С. № 1300222 СССР кл. F 16 D 7/04 / А.Ю. Оболенский, Т.В. Тарасова, В.К. Сулимов, Р.Б. Гевко. Заявка №4005093/31-27. Заявл. 06.01.1986. Опубл. 30.03.1987. Бюл.№12. 25.Сулимов В.К. Предохранительное устройство. А.С. № 1437597 СССР кл. F 16 D 7/04 / В.К. Сулимов, Т.В. Сулимова, Р.Б. Гевко. Заявка №4155124/25-27. Заявл. 02.12.1986. Опубл. 15.11.1988. Бюл.№42.26. Гевко Б.М. Предохранительное устройство. А.С. № 1456342 СССР кл. B 65 G 33/24 / Б.М. Гевко, Р.Б. Гевко. Заявка №4102349/27- 03. Заявл. 11.05.1986. Опубл. 07.02.1989. Бюл.№5. 27. Михайлов С.Н., Преображенский П.А. Влияние угла наклона заборного участка гибкого шнека на его производительность // Труды КХТИ им. С.М. Кирова.- Вып. 37.- 1968.- С. 30 - 34. 28. Михайлов С.Н., Ващагин К.Д., Труфанов А.А. Течение вязкой жидкости в односпиральном гибком шнеке // Труды КХТИ им. С.М. Кирова.- Вып. 39.- 1969.- С. 44 - 46. 29. Григорьев А.М. Винтовые конвейеры.- М.: Машиностроение, 1972.- 184 с. 30. Хайлис Г.А. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин.- К.: Изд-во УСХА.- 1992.- 240 с. 31. Герман Х. Шнековые машины в технологии ФРГ. Л.: Машиностроение.- 1975.- 280 с. 32. Гевко Б.М. Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин: Дис...д-ра техн. наук: 05.05.11.- Ростов-на-Дону, 1987.- 450 с. 33. Рогатинський Р.М. Механiко-технологiчнi основи взаємодiї шнекових робочих органiв з сировиною сiльськогосподарського виробництва: Дис...докт. техн. наук: 05.20.04.- К.,1997.- 425 с. 34. Пилипець М.I. Розробка i дослiдження гнучких гвинтових конвеєрiв: Дис...канд. техн. наук: 05.20.04.- Тернопiль: ТПІ, 1993.- 269 с. 35. Гевко Р.Б. Технологічні i конструктивні шляхи підвищення довговiчностi гвинтових спiралей шнекiв // Прогресивнi технологiї i обладнання в машино- i приладобудуваннi / Тези доповiдей першої науково-технiчної конференцiї ТПІ / Тернопiль.- 1992.- С. 74 - 75. 36. Вітровий А.О. Обґрунтування параметрів технологічного процесу модульного гвинтового агрегату: Дис…канд. тех. наук: 05.20.01.- Луцьк: ЛДТУ.- 1999.- 138 с. 37. Гевко Р.Б. Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, М.Р. Гевко, М.Б. Клендій // Вісник інженерної академії України.- Київ.- 2009.- №1.- С. 212 - 216. 38. Пік А.І. Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах: Дис…канд. тех. наук: 05.20.01.- Луцьк: ЛДТУ.- 1999.- 149 с.39. Лещук Р.Я. Обґрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів: Дис…канд. тех. наук: 05.02.02.- Львів: ЛНТУ.- 2004.- 148с. 40. Lyashuk O.L., Rogatynska O.R., Serilko D.L. (2015) - Modelling of the vertical screw conveyer loading, INMATEH. Agricultural Engineering. vol. 45, no 1, pg. 87 - 94. 41. Рогатинська О. Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами / О. Рогатинська, О. Ляшук, Т. Плешок, Р. Любачівський // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім.. І.Пулюя.- Тернопіль.- 2015.- Том 79.- №4.- С. 137 - 143. 42. Васильєв А.Й. Робочий орган гнучкого гвинтового конвеєра. Патент України на корисну модель №67426А МПК B 65 G 33/16 / А.Й. Васильєв, Р.Б. Гевко, І.О. Павлова. Заявка № 2003098691. Заявл. 24.09.2003. Опубл. 15.06.2004. Бюл.№6. 43. Павлова І.О. Визначення контактних напружень в шарнірних елементах гнучкого валу / І.О. Павлова, Р.Б. Гевко // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.80.- К.: Вид. відділ НАУ.- 2005.- С. 338 - 343. 44. Павлова І.О. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом / І.О. Павлова, Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. Випуск 13.- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ.- 2005.- С. 137 - 146. 45. Радик Д.Л. Підвищення надійності роботи завантажувальних пристроїв гвинтових конвеєрів / Д.Л. Радик // Тези доповіді науково- технічної конференції.- Тернопіль: ТПІ.- 1992.- С. 32. 46. Гевко М.Р. Обґрунтування параметрів секційних гвинтових конвеєрів для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів: Дис…канд. тех. наук: 05.05.11.- Тернопіль: ТНТУ.- 2013.- 151 с. 47. Бойко А.І. Дослідження контактної взаємодії зерна в зазорі “виток-кожух” шнекових живильників зерноочисних машин / А.І.Бойко, В.Л.Куликівський // Науковий вісник НУБіПУ.- К.: Ред-вид. відділ НУБіПУ, 2011.- Вип. 166: Техніка та енергетика АПК.- Ч.1.- С. 267 - 274. 48. Куликівський В.Л. Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним ресурсом для зерноочисних машин: Дис…канд. тех. наук: 05.05.11.- Вінниця: ВНАУ.- 2012.- 152 с. 49. Грудовий Р.С. Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих органів шнекових транспортерів зерна: Дис…канд. тех. наук: 05.05.11.- Вінниця: ВНАУ.- 2013.- 157 с.50. Розум Р.І Обґрунтування вибору конструктивно- технологічної схеми завантажувального патрубка / Р.І. Розум // Сільськогосподарські машини. Випуск 11.- Луцьк: Редакційно- видавничий відділ ЛДТУ, 2004.- С. 126 - 131. 51. Розум Р.І. Розрахунок завантажувального патрубка гвинтового конвеєра / Р.І. Розум, Р.Б. Гевко // Сільськогосподарські машини. Вип. 10.- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ.- 2002.- С. 188 - 195. 52. Розум Р.І. Силовий аналіз завантажувального патрубка гвинтового конвеєра / Р.І. Розум // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Вип. 17.- “Підвищення надійності відновлюваних деталей машин”.- Харків.- 2003.- С. 203 - 207. 53. Розум Р.І. Силовий розрахунок самозавантажувального патрубка сипких матеріалів / Р.І. Розум, Р.Б. Гевко // Вісник Тернопільського державного технічного університету.- Тернопіль.- 2004.- Том 9.- №4.- С. 50 - 55. 54. Hevko R.B., Rozum R.I., Klendiy O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg. 89 - 94. 55. Гевко Р.Б. Визначення траєкторії руху технологічної магістралі гнучкого гвинтового конвеєра / Р.Б. Гевко, Р.І. Розум // Вісник інженерної академії України.- Київ.- №1.- 2007.- С. 66 - 70. 56. Клендій М.Б. Дослідження процесу перевантаження сипкого вантажу гвинтовими робочими органами // Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. Том 3.- Тернопіль, 2006.- С. 92 - 100. 57. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg. 29 - 34. 58. Гевко Б.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатынский.- Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1989.- 176 с. 59. Hevko R.B., Klendiy O.M. (2014) – The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation, INMATEH: Agricultural engineering, vol.42, no.1, pg. 55 - 60. 60. Гевко Р.Б. Кінематичний аналіз кулькового запобіжного пристрою з торцевим замиканням елементів зачеплення. / Гевко Р.Б., Буряк М.В. // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, Т6., №4, 2001.- С. 35 - 43. 61. Гевко Р.Б. Обґрунтування параметрів захисних механізмів шнекових транспортерів / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Науковий журнал № 2 (70). – Тернопіль, 2013.- С. 103 – 114. 62. Гевко І.Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: Дис. д-ра. тех. наук: 05.02.02. / І.Б. Гевко. Національний університет “Львівська політехніка”, 2013. – 322 с. 63. Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев - 2-е изд. - Киев: Наукова думка, 1988. -736 с. 64. Гевко Р.Б. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 194, ч.1.- С. 164 – 174. 65. Клендій О.М. Визначення контактних напружень під час роботи запобіжної муфти гвинтового конвеєра / О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України. – Київ.- 2015.- №4.- С. 40 - 44. 66. Гевко Р.Б. Визначення контактних напружень в елементах зачеплення запобіжної муфти / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій // Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково – практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу - 2016". 14-18 вересня. Херсонський національний технічний університет. С. 134 - 137. 67. Гевко Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, М.І. Шинкарик, О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України.- Київ.- 2014. – № 2. – С. 163 - 168. 68. Гевко Р.Б. Завантажувальний патрубок гвинтового конвеєра. Деклараційний патент України на винахід №61435 А МПК B 65 G 33/16, B 65 G 33/24 / Р.Б. Гевко, Р.І. Розум. Заявка № 2003021004. Заявл. 05.02.2003. Опубл. 17.11.2003. Бюл.№11. 69. Данильченко М.Г. Патрубок гвинтового конвеєра. Деклараційний патент України на винахід №4003 МПК B 65 G 33/16, B 65 G 33/24 / М.Г. Данильченко, Р.Б. Гевко, Р.І. Розум. Заявка № 20040503447. Заявл. 06.05.2004. Опубл. 15.12.2004. Бюл.№12. 70. Гевко Р.Б. Завантажувальний патрубок гвинтового конвеєра. Деклараційний патент України на винахід №6315 МПК B 65 G 33/16, B 65 G 33/24 / Р.Б. Гевко, Р.І. Розум. Заявка № 20040503357. Заявл. 06.05.2004. Опубл. 16.05.2005. Бюл.№5. 71. Гевко Р.Б. Завантажувальний патрубок гвинтового конвеєра. Деклараційний патент України на винахід №6376 МПК B 65 G 33/16, B 65 G 33/24 / Р.Б. Гевко, Р.І. Розум. Заявка № 20040705257. Заявл. 01.07.2004. Опубл. 16.05.2005. Бюл.№5. 72. Розум Р.І. Результати експериментальних досліджень завантажувального патрубка гвинтового конвеєра/ Р.І. Розум, Р.Б. Гевко // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей, випуск 11.- Луцьк: Ред.-видав. відділ ЛДТУ, 2003. – С. 92 – 96. 73. Клендій М.Б. Методика досліджень нових типів перевантажувальних патрубків гвинтових конвеєрів / М.Б Клендій., Р.Б Гевко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Випуск 20.- Вінниця, 2005.- С. 190 – 195. 74. Клендій М.Б. Гвинтовий конвеєр. Деклараційний патент України на винахід №59078 А МПК B 65 G 33/16, B 65 G 33/24 / М.Б. Клендій, І.О. Павлова, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко. Заявка № 2003010046. Заявл. 02.01.2003. Опубл. 15.08.2003. Бюл.№8. 75. Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік.- Тернопіль: Астон, 2012.- 204 с. 76. Гевко Р.Б. Робочий орган транспортера. Деклараційний патент України на винахід №3843 МПК B 65 G 33/16, B 65 G 33/28 / Р.Б. Гевко, М.Б. Клендій. Заявка № 2004032157. Заявл. 23.03.2004. Опубл. 15.12.2004. Бюл.№12. 77. Дмитрів Д.В. Вимірювач крутного моменту. Деклараційний патент України на винахід №34098 А МПК G 01 L 3/08, G 01 L 3/10 / Д.В. Дмитрів, І.Й. Назар, Р.Б. Гевко, А.І. Пік, А.П. Безпальок. Заявка № 99063030. Заявл. 02.06.1999. Опубл. 15.02.2001. Бюл.№1. 78. Гевко Р.Б. Визначення експлуатаційних показників перевантажувального патрубка гвинтового конвейєра / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, М.Б. Клендій // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Випуск 44. – Харків, 2006.- С. 117 - 121. 79. Клендій М.Б. Результати експериментальних досліджень пошкодження насіннєвого матеріалу перевантажувальним патрубком гвинтового конвейєра / М.Б. Клендій, Р.Б. Гевко // Збірник наукових статей Сільськогосподарські машини. Вип.- 14.- Луцьк, 2006.- С. 109 - 114. 80. Гевко Р.Б. Кулькова запобіжна муфта. Патент України на корисну модель №63910, МПК F16D 7/00 / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій. Заявка № u201103364. Заявл. 21.03.2011. Опубл. 25.10.2011. Бюл.№20. 81. Гевко Р.Б. Запобіжний пристрій. Патент України на корисну модель №71785, МПК F16D 7/00 / Р.Б. Гевко, О.М. Клендій. Заявка - № u201200608.Заявл. 19.01.2012. Опубл. 25.07.2012. Бюл.№14.
Тип вмісту : Monograph
Розташовується у зібраннях:Зібрання книг

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Monografija_GK_2.pdf7,13 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Monografija_GK_2.djvu6,99 MBDjVuПереглянути/відкрити
Monografija_GK_2__COVER.png81,19 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.