Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23496
Title: Метод верифікації алгоритмів опрацювання радіосигналів в телекомунікаційних системах
Other Titles: Метод верифікації алгоритмів опрацювання радіосигналів в телекомунікаційних системах
Authors: Винницький, Михайло Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Винницький М.В. Метод верифікації алгоритмів опрацювання радіосигналів в телекомунікаційних системах [Текст] : автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / М.В.Винницький . - Тернопіль, 2018. - 7 с.
Bibliographic description (International): Vynnytsky M. Method of verification of algorithms for processing radio signals in telecommunication system [Text]: dissertation author's abstract of diploma work for obtaining an educational master's degree: 172 "Telecommunications and radio engineering" / M.Vynnitskyy. - Ternopil, 2018. - 7 p.
Issue Date: 11-Feb-2018
Date of entry: 11-Feb-2018
Publisher: Кафедра радіотехнічних систем
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Юрченко, Олег Миколайович
UDC: 519.2:629.1
Keywords: радіосигнал
телекомунікаційна система
верифікація
модуляція
математична модель
імітаційна модель
моделювання
Abstract: Дипломну робота присвячено розробленню методу верифікації алгоритмів опрацювання радіосигналів в телекомунікаційних системах на базі комп’ютерного імітаційного моделювання радіосигналів. У роботі вперше розроблено імітаційну модель радіосигналу в межах одного періоду у вигляді амплітудо-модульованої суми продовжених по часовій осі хвиль радіосигналу, а із врахуванням періодичності – у вигляді амплітудо-модульованої суми продовжених по всій часовій осі k-их періодів радіосигналів. Розроблена модель дає змогу по відомих параметрах моделювати радіосигнали із високою вірогідністю відтворення і врахуванням у собі поєднання властивостей повторності із випадковості
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23496
References (Ukraine): Винницький М. Метод верифікації алгоритмів опрацювання радіосигналів в телекомунікаційних системах / С Лакоцький, М.Винницький, Л.Хвостівська // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С.5.
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри радіотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Vunutskyy.pdfАвтореферат (Винницький Михайло Володимирович)312,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.