Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23139

Title: Методологія та технологія створення складних програмних систем.
Authors: Кінах, Я.І.
Бойко, І.В.
Петрик, М.Р.
Affiliation: Тернопільський національний технічний універистет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Я.І. Кінах, І.В. Бойко, М.Р.Петрик. Методологія та технологія створення складних програмних систем. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, Тернопіль, Підручники та посібники, 43 c, 2017 р.
Issue Date: 2017
Country (code): UA
Keywords: 121
інженерія програмного забезпечення
Number of pages: 43
Abstract: Даний посібник написано згідно програми дисципліни “ Методологія та технологія створення складних програмних систем ” що читається на факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії. Посібник також містить методичні вказівки призначені для виконання курсових робіт студентами, що навчаються за напрямом підготовки 121 “Інженерія програмного забезпечення” та інформацію про структуру та зміст курсової роботи
Description: Для студентів спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Content: ВСТУП...3 ЗМІСТ...5 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ...6 1.1 Тематика курсової роботи...6 1.2 Завдання на курсову роботу...6 1.3 Порядок роботи над курсовим проектом...7 1.5 Технічне завдання...9 1.6 Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт та проектів...10 1.6.1.Титульний лист...10 1.6.2. Завдання на курсове проектування...10 1.6.3.Реферат...10 1.6.4.Технічне завдання...10 1.6.5.Пояснювальна записка (ПЗ)...11 2 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ...13 2.1 Розробка складної системи мовою блокового моделювання...13 2.2 Розробка складної системи мовою фізичного моделювання...14 2.3 Розробка складної системи на схемах гібридного автомата...14 2.4 Опис системи MatLab...15 2.5 Опис системи Wolfram Mathematica...20 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ...25 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ...29 4.1. Вимоги до змісту графічної документації...29 4.2 Вимоги до оформлення графічної документації...29 4.3. Вимоги до виконання схем виробів...29 4.4. Умовні графічні позначення, що застосовуються на схемах...31 Список використаних джерел...32 Додаток А...33 Додаток Б...34 Додаток В...36 Додаток Г...37
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23139
Copyright owner: © Кінах Я.І.., Бойко І.В 2017
References (Ukraine): 1. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. 2-е изд. / Буч Г.– М. : "Бином", 1999. – 560 с. 2. Иан Соммервилл. Инженерия программного обеспечения. 6-е изд. / Соммервилл И. – М.: "Вильямс", 2006. – 624 с. 3. Леоненков А. Самоучитель UML. Эффективный инструмент моделирования информационных систем. / Леоненков А. – BHV-Санкт- Петербург, 2001. – 304 с. 4. Фаулер М. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования. / Фаулер М., Скотт К. – М.: Мир, 1999. – 192 с. 5. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. / Орлов С. – СПб.: "Питер", 2002. – 464 с. 6. Бесекерский В.А., Власов В.Ф., Гомзин В.Н. и др. Руководство по проектированию систем автоматического управления. – М.: Высш.шк., 1983. 7. Романычева Э.Т., Иванова А.К. и др. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. – М.: Радио и связь, 1984. 8. С.П. Иглин. Математические расчеты на базе Matlab. Издательство "BHV- Санкт-Петербург" 2005г. 640 стр. 9. В.П. Дьяконов. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1 + Simulink 4/5. Обработка сигналов и изображений. М.: СОЛОН-Пресс, 2004. - 592 с. 10. В.П. Дьяконов. Matlab 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 576с. 11. Оленев Н.Н., Печенкин Р.В., Чернецов А.М. Параллельное программирование в MATLAB и Simulink с приложениями к моделированию экономики. — М.: ВЦ РАН, 2015. — 123 с. 12. Дьяконов В. П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров. — М.: «ДМК-Пресс», 2011. — 976 с. — ISBN 978-5-94074-492-4. 13. Глушко В. П., Глушко А. В. Курс уравнений математической физики с использованием пакета Mathematica. — СПб.: «Лань», 2010. — С. 320. 14. Дьяконов В. П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство. — М.: «ДМК Пресс», 2009. — С. 624. — ISBN 978-5-94074-553-2. 15. Дьяконов В. П. Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления. — М.: «ДМК-Пресс», 2008. — С. 576. 16. Акименко А.М. Періодичні розв'язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 14 с.
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_KR.pdf688,45 kBAdobe PDFView/Open
Metod_KR.djvu634,7 kBDjVuView/Open
Metod_KR__COVER.png78,61 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools