Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22993

Назва: Визначення пріоритетів характеристик якості архітектури програмного забезпечення з використанням алгоритму простого вибору
Інші назви: Prioretizing of quality characteristics of software architecture applying of the algorythm of simple selection
Автори: Труш, С. В.
Когут, І. С.
Мартинишин, А. В.
Trush, S. V.
Kohut, I. S.
Martynyshyn, A. V.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Труш С. В. Визначення пріоритетів характеристик якості архітектури програмного забезпечення з використанням алгоритму простого вибору / С. В. Труш, І. С. Когут, А. В. Мартинишин // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 170–171. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).
Bibliographic description: Trush S. V., Kohut I. S., Martynyshyn A. V. (2017) Vyznachennia priorytetiv kharakterystyk yakosti arkhitektury prohramnoho zabezpechennia z vykorystanniam alhorytmu prostoho vyboru [Prioretizing of quality characteristics of software architecture applying of the algorythm of simple selection]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. 2, pp. 170-171 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 2
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 004.415.5
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 170-171
Початкова сторінка: 170
Кінцева сторінка: 171
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22993
ISBN: 978-966-305-086-7
978-966-305-087-4
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. ISO/IEC 12207:2008. Systems and software engineering – Software life cycle processes. – 123 p.
2. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. – 34 p.
3. ХарченкоО.Г. Інструментальний засіб розробки та комунікації вимог якості до програмних систем / ХарченкоО.Г., Яцишин В.В., Райчев І.Е. // Науковий журнал «Інженерія програмного забезпечення» №2 – НАУ, Київ – 2010 – с. 29–34.
4. Черноруцкий И. Методы принятия решений / Черноруцкий И. – БХВ- Петербург – 2005. – 408 с
References: 1. ISO/IEC 12207:2008. Systems and software engineering – Software life cycle processes, 123 p.
2. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models, 34 p.
3. KharchenkoO.H. Instrumentalnyi zasib rozrobky ta komunikatsii vymoh yakosti do prohramnykh system, KharchenkoO.H., Yatsyshyn V.V., Raichev I.E., Naukovyi zhurnal "Inzheneriia prohramnoho zabezpechennia" No 2 – NAU, Kyiv – 2010 – P. 29–34.
4. Chernorutskii I. Metody priniatiia reshenii, Chernorutskii I, BKhV- Peterburh – 2005, 408 s
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.