Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22963

Назва: Вплив розміщення деформувальних елементів на параметри регулярного мікрорельєфу
Інші назви: Influence of deformation elements arrangement on regular microrelief parameters
Влияние размещения деформируемых элементов на параметры регулярного микрорельеф
Автори: Дзюра, Володимир Олексійович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Дзюра В.О. Вплив розміщення деформувальних елементів на параметри регулярного мікрорельєфу. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями технічних наук) Луцьк, 2017. Випуск 60. – с. 100-112.
Журнал/збірник: Наукові нотатки
Випуск/№ : 60
Дата публікації: 27-гру-2017
Дата подання: 25-тра-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Луцький національний технічний університет
Шифр та назва спеціальності: 05.02.08 Технологія машинобудування
УДК: 621.753.5
Теми: технологія
technique
regular microrelief
inner cylindrical surface
tool
deformation elements
регулярний мікрорельєф
внутрішня циліндрична поверхня
інструмент
деформувальні елементи
05.02.08
технологія машинобудування
Кількість сторінок: 8
3
Діапазон сторінок: 100-112
Початкова сторінка: 100
Кінцева сторінка: 112
Серія/номер: Випуск 60;
Короткий огляд (реферат): Запропоновано конструкцію інструменту з двома рядами деформувальних елементів для формування регулярних мікрорельєфів різних типів на внутрішніх циліндричних поверхнях вібраційним обкочуванням. Визначено схеми розміщення деформувальних елементів в інструменті та отримано аналітичні залежності для визначення параметрів їх розміщення для формування різних типів регулярних мікрорельєфів.
The tools designs for machining inner cylindrical surfaces by means of vibrating roller burnishing are analyzed. Based on the conducted analysis, the driven tool with two rows of deformation elements for the formation of regular microreliefs of various types on the inner cylindrical surface by means of vibrating roller burnishing is designed. The formation conditions of regular microreliefs depending on the type of microrelief and its geometric parameters are defined. The schemes of deformation elements arrangement in the tool are proposed. The analytical dependences for determining the design parameters of the tool are developed as well as the technological parameters of the formation of regular microrelief of various types. The proposed solutions allow expanding the technological capabilities of tools used to form the regular microreliefs.
Предложена конструкция инструмента с двумя рядами деформируемых элементов для формирования регулярных микрорельефов различных типов на внутренних цилиндрических поверхностях вибрационным накатыванием. Определены схемы размещения деформируемых элементов в инструменте и получены аналитические зависимости для определения параметров их размещения для формирования различных типов регулярных микрорельефов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22963
Власник авторського права: © Дзюра В.О.
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://files.ukr.net/get/bn7r3uivs:102428967/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%E2%84%9660.pdf
Перелік літератури: Шнейдер Ю.Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Ю.Г. Шнейдер. – Л. : Машиностроение, 1982. – 248 с.
Шнейдер Ю. Г. Образование регулярных микрорельефов на деталях и их эксплуатационные свойства / Ю. Г. Шнейдер. – Л. : Машиностроение, 1972. – 241 с.
Фельдман Я.С. Расчет параметров микрорельефа цилиндрических вибронакатанных поверхностей деталей машин, приборов и их технологическое обеспечение / Я.С. Фельдман. – Л.: ЛИТМО, 1979. – 97 с.
Киричок П. О. Технологічне забезпечення працездатності та надійності елементів та вузлів поліграфічних машин / П. О. Киричок // Технологія і техніка друкарства. – 2003. – №1.
Лешенкова Л.Р. Повышение производительности процесса и улучшение эксплуатационных свойств отверстий методом пластического деформирования с образованием регулярного микрорельефа: дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.03.01. «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» / Л.Р. Лешенкова. – Саратов, 2002. – 18 с.
ГОСТ 24773-81 Поверхности с регулярным микрорельефом. Классификация, параметры и характеристики. Введ. 1982–07–01. – М. : Изд.-во стандартов, 1988. – 14 с.
Проскуряков Ю.Г. Чистовая обработка деталей пластическим деформированием [Текст] / Ю. Г. Проскуряков, А. И. Осколков, Б. Г. Шаповалов [и др.]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1969. – 105 с.
Kryvyi P. Instrument for inner cylinder surfaces vibrating rolling and its structural parameters determination technique / Petro Kryvyi, Volodymyr Dzyura // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 70-81. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
ГОСТ 17573-72. Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Конструкция и размеры. (с Изменением N 1) Введ. 1973-07-01. – М. : Изд.-во стандартов, 1983. – 10 с.
ГОСТ17574-72. Раскатки многошариковые жесткие дифференциальные диаметром от 40 до 300 мм для размерно-чистовой обработки отверстий деталей давлением. Технические требования (с Изменением N 1). Введ. 1973-07-01. – М. : Изд.-во стандартов, 1983. – 10 с.
Погодаев В.П. Технологическое обеспечение параметров поверхностей с частично регулярным микрорельефом деталей пар трения [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.08 - Технология машиностроения / В. П. Погодаев ; ОмГТУ. – Омск, 2004. – 16 с.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dzjura_Naukovi_notatky_No60.pdfДзюра_Наукові нотатки_20171,28 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dzjura_Naukovi_notatky_No60.djvu827,05 kBDjVuПереглянути/відкрити
Dzjura_Naukovi_notatky_No60__COVER.png45,5 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора