Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22899

Назва: Тримкість зварних трубчастих ферм при пожежі
Інші назви: Resistance of welded tubular trusses in fire
Автори: Попель, В. О.
Popel, V. O.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Попель В. О. Тримкість зварних трубчастих ферм при пожежі / В. О. Попель // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 154. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Popel V. O. (2017) Trymkist zvarnykh trubchastykh ferm pry pozhezhi [Resistance of welded tubular trusses in fire]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 154 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 624.014.078.45
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 154
Початкова сторінка: 154
Кінцева сторінка: 154
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22899
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Chung, T. T. (2010). Analysis of Thermally Induced Forces in Steel Columns subjected to Fire. Texas, USA.
2. Ковальчук Я.О. Особливості напружено-деформованого стану зварної ферми з урахуванням температурних впливів / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, Рибачок О.І., Бойчук А.В., Бобик М.П. // Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві»: – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2012. – № 2 (13) – С. 16–19.
References: 1. Chung, T. T. (2010). Analysis of Thermally Induced Forces in Steel Columns subjected to Fire. Texas, USA.
2. Kovalchuk Ya.O. Osoblyvosti napruzheno-deformovanoho stanu zvarnoi fermy z urakhuvanniam temperaturnykh vplyviv, Ya.O. Kovalchuk, N.Ya. Shynhera, Rybachok O.I., Boichuk A.V., Bobyk M.P., Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk "Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi": – Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia, 2012, No 2 (13) – P. 16–19.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.