Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22897

Назва: Газобетон неавтоклавного тверднення
Інші назви: Non-autoclaved aerated concrete
Автори: Позняк, О. Р.
Завадський, І. О.
Pozniak, O. R.
Zavadskyy, I. O.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Бібліографічний опис: Позняк О. Р. Газобетон неавтоклавного тверднення / О. Р. Позняк, І. О. Завадський // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 151. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Pozniak O. R., Zavadskyy I. O. (2017) Hazobeton neavtoklavnoho tverdnennia [Non-autoclaved aerated concrete]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 151 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 666.973
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 151
Початкова сторінка: 151
Кінцева сторінка: 151
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22897
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Саницький М.А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 236 с.
2. Pozniak O. Non-autoclave aerated concrete from modified binders composition containing supplementary cementitious materials / Pozniak O., Melnyk А. // Budownictwo I architektura. Politechnika Lubelska. – 2014. – Vol.13(2). – P.127-134.
3. Мельник А.Я. Ніздрюватий бетон неавтоклавного тверднення, одержаний з використанням техногенних відходів. / А.Я. Мельник, О.Р. Позняк // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – 2013. – Випуск 26. – С.299-306.
References: 1. Sanytskyi M.A. Enerhozberihaiuchi tekhnolohii v budivnytstvi: navch. posibnyk, M.A. Sanytskyi, O.R. Pozniak, U.D. Marushchak, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013, 236 p.
2. Pozniak O. Non-autoclave aerated concrete from modified binders composition containing supplementary cementitious materials, Pozniak O., Melnyk A., Budownictwo I architektura. Politechnika Lubelska, 2014, Vol.13(2), P.127-134.
3. Melnyk A.Ya. Nizdriuvatyi beton neavtoklavnoho tverdnennia, oderzhanyi z vykorystanniam tekhnohennykh vidkhodiv., A.Ya. Melnyk, O.R. Pozniak, Zbirnyk naukovykh prats "Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy", 2013, Issue 26, P.299-306.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.