Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22891

Назва: Дослідження поведінки металевих ферм при статичному навантаженні
Інші назви: Study of the behaviour of steel trusses under static load
Автори: Олійник, І. В.
Сандуляк, К. Л.
Oliinyk, I. V.
Sanduliak, K. L.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Олійник І. В. Дослідження поведінки металевих ферм при статичному навантаженні / І. В. Олійник, К. Л. Сандуляк // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 144. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Oliinyk I. V., Sanduliak K. L. (2017) Doslidzhennia povedinky metalevykh ferm pry statychnomu navantazhenni [Study of the behaviour of steel trusses under static load]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 144 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 624.014
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 144
Початкова сторінка: 144
Кінцева сторінка: 144
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22891
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Лобанов Л.М. Сварные строительные конструкции / Лобанов Л.М., Махненко В.И., Труфяков В.И. – К.: Наук. Думка, 2005 – 416 с.
2. Ковальчук Я. О. Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера, О.І. Рибачок // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2014. № 2 – С. 34 – 39.
References: 1. Lobanov L.M. Svarnye stroitelnye konstruktsii, Lobanov L.M., Makhnenko V.I., Trufiakov V.I, K., Nauk. Dumka, 2005 – 416 p.
2. Kovalchuk Ya. O. Modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu nyzhnoho poiasa budivelnoi zvarnoi fermy, Ya. O. Kovalchuk, N. Ya. Shynhera, O.I. Rybachok, Visnyk TNTU im. Ivana Puliuia, 2014. No 2 – P. 34 – 39.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.