Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22886

Назва: Дослідження міцності і деформативності армованих композитною арматурою дерев’яних елементів
Інші назви: Study of strength and deformation of composite-reinforced wooden structures
Автори: Мелюзина, Н. Б.
Meliuzyna, N. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Мелюзина Н. Б. Дослідження міцності і деформативності армованих композитною арматурою дерев’яних елементів / Н. Б. Мелюзина // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 139–140. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Meliuzyna N. B. (2017) Doslidzhennia mitsnosti i deformatyvnosti armovanykh kompozytnoiu armaturoiu derevianykh elementiv [Study of strength and deformation of composite-reinforced wooden structures]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 139-140 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 624
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 139-140
Початкова сторінка: 139
Кінцева сторінка: 140
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22886
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Б.Г. Демчина. Попередньо напружені дерев’яні конструкції з неметалевою арматурою / Демчина Б.Г., Олексин Г.М., Сурмай М.І. // Вісник НУЛП: Теорія і практика будівництва. - № 737, т. І. – Львів, НУЛП, 2012. – С. 87-92.
2. Иванов Ю. М. Исследования влияния армирования на прочность и жесткость клееных деревянных изгибаемых элементов / Ю. М. Иванов, И. М. Линьков, В. М. Соротокин. // Разработка и исследование клееных деревяных и фанерных армированных конструкций. – 1972. – № 24. – С. 13–39.
3. Щуко В. Ю. Армированные деревянные балки для покрытий и перекрытий жилых зданий / В.Ю. Щуко, Е.А. Смирнов, С.В. Климков // Развитие малоэтажного домостроения из древесного сырья: Материалы Всесоюзного сов. / В. Ю. Щуко, Е. А. Смирнов, С. В. Климков. – Москва, 1989. – С. 40–45.
References: 1. B.H. Demchyna. Poperedno napruzheni dereviani konstruktsii z nemetalevoiu armaturoiu, Demchyna B.H., Oleksyn H.M., Surmai M.I., Visnyk NULP: Teoriia i praktyka budivnytstva, No 737, t. I, Lviv, NULP, 2012, P. 87-92.
2. Ivanov Iu. M. Issledovaniia vliianiia armirovaniia na prochnost i zhestkost kleenykh dereviannykh izhibaemykh elementov, Iu. M. Ivanov, I. M. Linkov, V. M. Sorotokin., Razrabotka i issledovanie kleenykh derevianykh i fanernykh armirovannykh konstruktsii, 1972, No 24, P. 13–39.
3. Shchuko V. Iu. Armirovannye dereviannye balki dlia pokrytii i perekrytii zhilykh zdanii, V.Iu. Shchuko, E.A. Smirnov, S.V. Klimkov, Razvitie maloetazhnoho domostroeniia iz drevesnoho syria: Materialy Vsesoiuznoho sov., V. Iu. Shchuko, E. A. Smirnov, S. V. Klimkov, Moskva, 1989, P. 40–45.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.