Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22885

Назва: Модифіковані бетони для енергоефективних технологій збірного залізобетону
Інші назви: Modified concretes for energy energy-efficient technologies of precast reinforced concrete
Автори: Марущак, У. Д.
Олевич, Ю. В.
Marushchak, U.
Olevych, Yu.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Бібліографічний опис: Марущак У. Д. Модифіковані бетони для енергоефективних технологій збірного залізобетону / У. Д. Марущак, Ю. В. Олевич // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 138. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Marushchak U., Olevych Yu. (2017) Modyfikovani betony dlia enerhoefektyvnykh tekhnolohii zbirnoho zalizobetonu [Modified concretes for energy energy-efficient technologies of precast reinforced concrete]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 138 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 691.328
666.9.035
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 138
Початкова сторінка: 138
Кінцева сторінка: 138
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22885
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Саницький М. А., Позняк О. Р., Марущак У. Д. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник /. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 236 с.
2. Баженов Ю. М., Демьянова В. С., Калашников В. И. Модифицированные высококачественные бетоны. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 368 с.
3. Особливо-швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів // М. А. Саницький, У. Д. Марущак, І. І. Кіракевич, Т. А. Мазурак / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2013. – № 755 – С. 385–390.
References: 1. Sanytskyi M. A., Pozniak O. R., Marushchak U. D. Enerhozberihaiuchi tekhnolohii v budivnytstvi: navch. posibnyk /, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013, 236 p.
2. Bazhenov Iu. M., Demianova V. S., Kalashnikov V. I. Modifitsirovannye vysokokachestvennye betony, M., Izd-vo ASV, 2006, 368 p.
3. Osoblyvo-shvydkotverdnuchi kompozytsii dlia vysokofunktsionalnykh betoniv, M. A. Sanytskyi, U. D. Marushchak, I. I. Kirakevych, T. A. Mazurak, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Teoriia i praktyka budivnytstva", 2013, No 755 – P. 385–390.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.