Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22883

Назва: Розробка змішувальних пристроїв зі спіральними лопатями мішалки
Інші назви: Design of mixing devices with spiral blades of stirrer
Автори: Лучейко, І. І.
Вітенько, Тетяна Миколаївна
Lucheyko, I. I.
Vitenko, T. M.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Лучейко І. І. Розробка змішувальних пристроїв зі спіральними лопатями мішалки / І. І. Лучейко, Т. М. Вітенько // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 136. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Lucheyko I. I., Vitenko T. M. (2017) Rozrobka zmishuvalnykh prystroiv zi spiralnymy lopatiamy mishalky [Design of mixing devices with spiral blades of stirrer]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 136 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 66.063.8
51-74
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 136
Початкова сторінка: 136
Кінцева сторінка: 136
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22883
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Vitenko T.N., Lucheyko I.I. Phenomenological model of decrease power of mixer in start-up period // XX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry. Vol. 3: Abstracts. – Ekaterinburg, 2016. – P. 308.
2. Vitenko Т.N., Lucheyko I.I. Phenomenological approach to calculation of energy expenses for acceleration liquid during startup of mixer // XVI International Scientific Conference “High-Tech in Chemical Engineering–2016”: Abstracts. – Moscow, 2016. – P. 67.
3. Лучейко І.І., Вітенько Т.М. До визначення пускової потужності мішалки в рамках феноменологічної моделі // V Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених “Актуальні задачі сучасних технологій”: Тези доп. – Тернопіль, 2016. – С. 16-17.
4. Вітенько Т.М., Лучейко І.І., Лучейко І.Д. До розрахунку пускової потужності спірально-лопатевої мішалки // Міжнар. наук.-практ. конф. “Хімічна технолог. та інженерія”: Тези доп. – Львів, 2017. – С. 85.
References: 1. Vitenko T.N., Lucheyko I.I. Phenomenological model of decrease power of mixer in start-up period, XX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry. Vol. 3: Abstracts, Ekaterinburg, 2016, P. 308.
2. Vitenko T.N., Lucheyko I.I. Phenomenological approach to calculation of energy expenses for acceleration liquid during startup of mixer, XVI International Scientific Conference "High-Tech in Chemical Engineering–2016": Abstracts, Moscow, 2016, P. 67.
3. Lucheiko I.I., Vitenko T.M. Do vyznachennia puskovoi potuzhnosti mishalky v ramkakh fenomenolohichnoi modeli, V Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. molodykh uchenykh "Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii": Tezy dop, Ternopil, 2016, P. 16-17.
4. Vitenko T.M., Lucheiko I.I., Lucheiko I.D. Do rozrakhunku puskovoi potuzhnosti spiralno-lopatevoi mishalky, Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Khimichna tekhnoloh. ta inzheneriia": Tezy dop, Lviv, 2017, P. 85.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.