Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22882

Назва: Використання самоналагоджувального варіатора у керуванні процесом токарної обробки з адаптацією
Інші назви: Using of self adjusting variator in the control of the turning machining process with adaptation
Автори: Луців, Ігор Володимирович
Дубецький, І. Д.
Цюра, О. О.
Lutsiv, I. V.
Dubetskiy, I. D.
Tsiura, O. O.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Луців І. В. Використання самоналагоджувального варіатора у керуванні процесом токарної обробки з адаптацією / І. В. Луців, І. Д. Дубецький, О. О. Цюра // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 135. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Lutsiv I. V., Dubetskiy I. D., Tsiura O. O. (2017) Vykorystannia samonalahodzhuvalnoho variatora u keruvanni protsesom tokarnoi obrobky z adaptatsiieiu [Using of self adjusting variator in the control of the turning machining process with adaptation]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 135 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 621.9
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 135
Початкова сторінка: 135
Кінцева сторінка: 135
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22882
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Луців І.В. Кінематика самоналагоджувального клинопасового варіатора / І. В. Луців, І. Д. Дубецький // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком» – Тернопіль: ТНТУ, 2011. –С. 92 – 93.
References: 1. Lutsiv I.V. Kinematyka samonalahodzhuvalnoho klynopasovoho variatora, I. V. Lutsiv, I. D. Dubetskyi, Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Problemy suchasnykh tekhnolohii vyhotovlennia i nadiinosti peredach z hnuchkym zviazkom" – Ternopil: TNTU, 2011. –P. 92 – 93.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.