Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22879

Назва: Гвинтові робочі органи грунтообробних знарядь
Інші назви: Single working organs of groundwater equipment
Автори: Клендій, М. Б.
Куждеба, В. А.
Klendii, M. B.
Kughdeba, V. A.
Приналежність: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Україна
Бібліографічний опис: Клендій М. Б. Гвинтові робочі органи грунтообробних знарядь / М. Б. Клендій, В. А. Куждеба // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 130–131. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Bibliographic description: Klendii M. B., Kughdeba V. A. (2017) Hvyntovi robochi orhany hruntoobrobnykh znariad [Single working organs of groundwater equipment]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 130-131 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 631.313.6
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 130-131
Початкова сторінка: 130
Кінцева сторінка: 131
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22879
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Стрельбицкий В.Ф. Дисковые почвообрабатывающие машины / В.Ф. Стрельбицкий. - М.: Машиностроение, 1978. – 218 с.
2. Циммерман М. З. Рабочие органы почвообрабатывающих машин / М.З. Циммерман. - М.: Машиностроение, 1978. - 162 с.
3. Нартов П.С. Дисковые почвообрабатывающие орудия / П.С. Нартов. – Воронеж: Издательство ВГУ, 1972. – 158 с.
4. Аналітична модель установки ґрунтообробних сферичних дисків для визначення геометричних та технологічних характеристик / М.Б. Клендій, С.Ф. Пилипака // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – Вип. 241. – С. 140 – 150.
References: 1. Strelbitskii V.F. Diskovye pochvoobrabatyvaiushchie mashiny, V.F. Strelbitskii, M., Mashinostroenie, 1978, 218 p.
2. Tsimmerman M. Z. Rabochie orhany pochvoobrabatyvaiushchikh mashin, M.Z. Tsimmerman, M., Mashinostroenie, 1978, 162 p.
3. Nartov P.S. Diskovye pochvoobrabatyvaiushchie orudiia, P.S. Nartov, Voronezh: Izdatelstvo VHU, 1972, 158 p.
4. Analitychna model ustanovky gruntoobrobnykh sferychnykh dyskiv dlia vyznachennia heometrychnykh ta tekhnolohichnykh kharakterystyk, M.B. Klendii, S.F. Pylypaka, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, K., 2016, Iss. 241, P. 140 – 150.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.