Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22682

Назва: Експериментальна установка для дослідження приводів гвинтових конвеєрів
Інші назви: Experimental machinery for screw drive conveyers research
Автори: Луців, Ігор Володимирович
Гевко, Іван Богданович
Дубиняк, Тарас Степанович
Гудь, Віктор Зеновійович
Сливка, І. М.
Lutsiv, I.
Gevko, Iv.
Dubynyak, T.
Hud, V.
Slyvka, I.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Експериментальна установка для дослідження приводів гвинтових конвеєрів / І. В. Луців, Ів. Б. Гевко, Т. С. Дубиняк, В. З. Гудь, І. М. Сливка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 106–107.
Bibliographic description: Lutsiv I., Gevko Iv., Dubynyak T., Hud V., Slyvka I. (2017) Eksperymentalna ustanovka dlia doslidzhennia pryvodiv hvyntovykh konveieriv [Experimental machinery for screw drive conveyers research]. Materials of Ukrainian Scientific Conference "Equipment and technology of modern engineering" (Tern., May 11-12, 2017), pp. 106-107 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича
Materials of Ukrainian Scientific Conference "Equipment and technology of modern engineering" dedicated to the memory of the honored inventor of Ukraine, academician of Higher School of Ukraine, doctor of technical sciences, professor Nagornyak Stepan Grigorovich
Конференція/захід: Всеукраїнська науково-практична конференція „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича
Журнал/збірник: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича
Дата публікації: 11-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 11-12 травня 2017 року
May 11-12, 2017
УДК: 621.81
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 106-107
Початкова сторінка: 106
Кінцева сторінка: 107
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22682
ISBN: 978-966-305-082-9
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Нагорняк С.Г., Луцив И.В. Предохрантельные механизмы металлообрабатывающего оборудования. – К.: Техника, 1992. – 72с.
2. Гевко І.Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05. 02.02 «Машинознавство» / І.Б. Гевко. – Львів, 2013. – 42 с.
References: 1. Nahorniak S.H., Lutsiv I.V. Predokhrantelnye mekhanizmy metalloobrabatyvaiushcheho oborudovaniia, K., Tekhnika, 1992, 72p.
2. Hevko I.B. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora tekhn. nauk : spets. 05. 02.02 "Mashynoznavstvo", I.B. Hevko, Lviv, 2013, 42 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Всеукраїнська науково-практична конференція „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.