Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22679

Назва: Затискні механізми токарних верстатів з адаптивними властивостями
Інші назви: Lathe clamping mechanisms with adaptive properties
Автори: Волошин, Віталій Несторович
Луців, Ігор Володимирович
Kuznetsov, Yu.
Voloshyn, V.
Lutsiv, I.
Приналежність: НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Кузнєцов Ю. М. Затискні механізми токарних верстатів з адаптивними властивостями / Ю. М. Кузнєцов, В. Н. Волошин, І. В. Луців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 99–100.
Bibliographic description: Kuznetsov Yu., Voloshyn V., Lutsiv I. (2017) Zatyskni mekhanizmy tokarnykh verstativ z adaptyvnymy vlastyvostiamy [Lathe clamping mechanisms with adaptive properties]. Materials of Ukrainian Scientific Conference "Equipment and technology of modern engineering" (Tern., May 11-12, 2017), pp. 99-100 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича
Materials of Ukrainian Scientific Conference "Equipment and technology of modern engineering" dedicated to the memory of the honored inventor of Ukraine, academician of Higher School of Ukraine, doctor of technical sciences, professor Nagornyak Stepan Grigorovich
Конференція/захід: Всеукраїнська науково-практична конференція „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича
Журнал/збірник: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича
Дата публікації: 11-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 11-12 травня 2017 року
May 11-12, 2017
УДК: 621.941-229.3
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 99-100
Початкова сторінка: 99
Кінцева сторінка: 100
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22679
ISBN: 978-966-305-082-9
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах: Монографія/ [Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Шевченко О.В., Волошин В.Н.]. – К.: – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 692 с.
2. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ [Кузнецов Ю.Н., Драчев О.И., Луцив И.В. и др.]; под ред. Ю.Н. Кузнецова. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 480 с.
3. Lutsiv I., Voloshyn V., Bytsa R. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surface// Machines, Technologies, Materials. International journal. – Issue 12/2015 – pp. 64-67.
4. Волошин В.Н., Грицишин І.І. Мехатронні затискні пристрої з активною корекцією положення заготовок типу тіл обертання// Матеріали ХIX наукової конференції ТНТУ ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2016.– С. 15.
5. Самонастраивающиеся зажимные механизмы: Справочник /Ю.Н. Кузнецов, А.А. Вачев, С.П. Сяров, А.Й. Цервенков; под ред. Ю.Н. Кузнецова.-К.: «Тєхника»; София: Гос.изд-во «Техника», 1988.-222 с.
References: 1. Tekhnolohichne osnashchennia dlia vysokoefektyvnoi obrobky detalei na tokarnykh verstatakh: monograph/ [Kuznietsov Yu.M., Lutsiv I.V., Shevchenko O.V., Voloshyn V.N.], K., – Ternopil: Terno-hraf, 2011, 692 p.
2. Zazhimnye mekhanizmy i tekhnolohicheskaia osnastka dlia vysokoeffektivnoi tokarnoi obrabotki: monohrafiia/ [Kuznetsov Iu.N., Drachev O.I., Lutsiv I.V. and other]; ed. Iu.N. Kuznetsova, Staryi Oskol: TNT, 2014, 480 p.
3. Lutsiv I., Voloshyn V., Bytsa R. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surface// Machines, Technologies, Materials. International journal, Issue 12/2015 – pp. 64-67.
4. Voloshyn V.N., Hrytsyshyn I.I. Mekhatronni zatyskni prystroi z aktyvnoiu korektsiieiu polozhennia zahotovok typu til obertannia// Materialy KhIX naukovoi konferentsii TNTU im. I.Puliuia, Ternopil, 2016, P. 15.
5. Samonastraivaiushchiesia zazhimnye mekhanizmy: Spravochnik /Iu.N. Kuznetsov, A.A. Vachev, S.P. Siarov, A.I. Tservenkov; ed. Iu.N. Kuznetsova.-K., "Tiekhnika"; Sofiia: Hos.izd-vo "Tekhnika", 1988.-222 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Всеукраїнська науково-практична конференція „Обладнання і технології сучасного машинобудування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.