Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22604

Назва: Дослідження напружено – деформівного стану стінки-перемички перфорованої балки з круглими отворами
Автори: Підгурський, Микола Іванович
Слободян, Василь Володимирович
Рудяк, Юрій Аронович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна
Бібліографічний опис: Підгурський М. І. Дослідження напружено – деформівного стану стінки-перемички перфорованої балки з круглими отворами / М. І. Підгурський, В. В. Слободян, Ю. А. Рудяк // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 114–117.
Bibliographic description: Pidhurskyi M. I., Slobodian V. V., Rudiak Yu. A. (2017) Doslidzhennia napruzheno – deformivnoho stanu stinky-peremychky perforovanoi balky z kruhlymy otvoramy. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 114-117 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 114-117
Початкова сторінка: 114
Кінцева сторінка: 117
Короткий огляд (реферат): Cellular beams were modeled using Finite Element Method in the SolidWorks2013 software suite and imported into ANSYS Workbench 15.0. The onsidered distribution of stresses in the wall-jumper of a cellular beams is considered. Studies have shown that in the jumper wall there is a curvilinear distribution of normal stresses.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22604
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Скляднев А. И. Пути повышения эффективности применения перфорированных балок / А. И. Скляднев // Изв. Вузов. Строительство и архитектура №10 – 1981. – С. 11-15.
2. Пименов А. С. Оптимальное проектирование перфорированных балок / А. С. Пименов, И. С. Холопов, А. В. Соловьев // Транспортное строительство. Вестник транспорта Поволжья, 2009. –. №1. – С. 69-74.
3. Підгурський М. І. Дослідження напружено–деформівного стану підсилених перфорованих балок з круглими отворами / М. І. Підгурський, В. В. Слободян, // Зб. тез доповідей XІX наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 18-19 травня 2016р.), Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ,2016. – С.149-150.
4. Добрачев В. М. Распределение напряжений в стенке-перемычке перфорированной балки / В. М. Добрачев, Е. В. Литвинов // Изв. Вузов. Строительство №10 – 2002. – С. 124-128.
5. Притыкин А. И. Разработка методов расчета и конструктивных решений балок с однорядной и двухрядной перфорацией стенки.: дис. ... доктора техн. наук : 05.23.01 / Притыкин А. И. – К., 2011. – 331 с.
References: 1. Skliadnev A. I. Puti povysheniia effektivnosti primeneniia perforirovannykh balok, A. I. Skliadnev, Izv. Vuzov. Stroitelstvo i arkhitektura No 10 – 1981, P. 11-15.
2. Pimenov A. S. Optimalnoe proektirovanie perforirovannykh balok, A. S. Pimenov, I. S. Kholopov, A. V. Solovev, Transportnoe stroitelstvo. Vestnik transporta Povolzhia, 2009. –. No 1, P. 69-74.
3. Pidhurskyi M. I. Doslidzhennia napruzheno–deformivnoho stanu pidsylenykh perforovanykh balok z kruhlymy otvoramy, M. I. Pidhurskyi, V. V. Slobodian,, Zb. tez dopovidei XIX naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia, (Ternopil, 18-19 travnia 2016y.), Tern. natsion. tekhn. un-t im. I. Puliuia [ta in], Ternopil : TNTU,2016, P.149-150.
4. Dobrachev V. M. Raspredelenie napriazhenii v stenke-peremychke perforirovannoi balki, V. M. Dobrachev, E. V. Litvinov, Izv. Vuzov. Stroitelstvo No 10 – 2002, P. 124-128.
5. Pritykin A. I. Razrabotka metodov rascheta i konstruktivnykh reshenii balok s odnoriadnoi i dvukhriadnoi perforatsiei stenki., dis. ... doktora tekhn. nauk : 05.23.01, Pritykin A. I, K., 2011, 331 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.