Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22601

Назва: Неруйнівний контроль напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій залізничної колії
Автори: Лучко, Йосип Йосипович
Ковальчук, В. В.
Ковальчук, Ю. Є.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Львівська філія Дніпропетровськго національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Лучко Й. Й. Неруйнівний контроль напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій залізничної колії / Й. Й. Лучко, В. В. Ковальчук, Ю. Є. Ковальчук // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 246–248. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Luchko Y. Y., Kovalchuk V. V., Kovalchuk Yu. Ye. (2017) Neruinivnyi kontrol napruzheno-deformovanoho stanu metalevykh hofrovanykh konstruktsii zaliznychnoi kolii. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 246-248 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Теми: пристрій
напружено-деформований стан
навантаження
температура
металева гофрована конструкція
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 246-248
Початкова сторінка: 246
Кінцева сторінка: 248
Короткий огляд (реферат): У даній роботі розроблені наукові основи нового пристрою для вимірювання та оцінки напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій залізничної колії при дії змінних температурах і навантаженнях від рухомого складу залізничного транспорту.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22601
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Лучко Й. Й. Вимірювання напружено-деформованого стану конструкцій мостів при змінних температурах і навантаженнях: Монографія / Й. Й. Лучко, В. В. Ковальчук. – Львів: Каменяр, 2012. – 235 с.
2. Патент №93604 МПК G 01 В 5/30, E04B 1/00. Пристрій для вимірювання та оцінки напружено-деформованого транспортних споруд при змінних температурах і статичних та динамічних навантаженнях / Ковальчук В. В.; заявник Ковальчук В. В. – № u2014 04271; заяв. 22. 04. 2014 р., опублік. 10.10.2014, Бюл. № 19.
3. Патент №94540 МПК G 01 В 5/30. Спосіб визначення напружень у мостових конструкціях та металевих гофрованих трубах, які виникають внаслідок дії змінних температур та навантажень / Лучко Й. Й., Возняк О. М., Ковальчук В. В.; заявник Ковальчук В. В. – № u2014 01808; заяв. 24. 02. 2014 р., опублік. 25.11.14, Бюл. № 22.
References: 1. Luchko Y. Y. Vymiriuvannia napruzheno-deformovanoho stanu konstruktsii mostiv pry zminnykh temperaturakh i navantazhenniakh: monograph, Y. Y. Luchko, V. V. Kovalchuk, Lviv: Kameniar, 2012, 235 p.
2. Patent No 93604 MPK G 01 V 5/30, E04B 1/00. Prystrii dlia vymiriuvannia ta otsinky napruzheno-deformovanoho transportnykh sporud pry zminnykh temperaturakh i statychnykh ta dynamichnykh navantazhenniakh, Kovalchuk V. V.; zaiavnyk Kovalchuk V. V, № u2014 04271; zaiav. 22. 04. 2014 y., Publ. 10.10.2014, Bull. No 19.
3. Patent No 94540 MPK G 01 V 5/30. Sposib vyznachennia napruzhen u mostovykh konstruktsiiakh ta metalevykh hofrovanykh trubakh, yaki vynykaiut vnaslidok dii zminnykh temperatur ta navantazhen, Luchko Y. Y., Vozniak O. M., Kovalchuk V. V.; zaiavnyk Kovalchuk V. V, № u2014 01808; zaiav. 24. 02. 2014 y., Publ. 25.11.14, Bull. No 22.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.