Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22570

Title: Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу
Authors: Матійчук, Любомир Павлович
Чорний, Володимир Степанович
Орловська, Тетяна Миколаївна
Бойко, Юлія Іванівна
Костецький, Ярослав Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : моногр.; за ред. д. е. н ., професора В. А. Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016. – 362 с.
Issue Date: 22-Jun-2016
Submitted date: 6-Dec-2017
Publisher: Крок
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 657
BBK: 65(4 Укр)
Keywords: економічний аналіз
статистика
Number of pages: 362 (328-339)
Abstract: Дану монографію підготували 23 знаних і молодих українських науковців-економістів, які намагаються зробити посильний внесок у розвиток економічних наук в сегменті статистики, аудиту, економічного аналізу та експертизи. Серед авторів монографії 1 доктор економічних наук, професор, 20 кандидатів економічних наук, 1 аспірант.
У монографії розкрито проблеми статистичного аналізу економічних процесів, зроблено оцінку стану та перспектив розвитку аудиту, розглянуто напрямки розвитку економічного аналізу й експертизи. Монографія призначена для фахівців зі статистики, аудиту та економічного аналізу, а також науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Сучасний світ змінюється із неймовірною швидкістю і масштабами. Економічні процеси, як ніколи, набули глобальних розмірів та тісно пов’язані і переплетені між собою. Ці процеси постійно відстежуються, аналізуються та обговорюються вченими-економістами, практиками.
Description: Монографія складається зі вступу, трьох розділів, висновків. У Вступі монографії обґрунтовано необхідність видання даної монографії, охарактеризовано її проблематику, та структуру, а також названо її авторів. У розділі 1 монографії «Статистичний аналіз економічних процесів» представили свої наукові результати фахівці зі статистики: кандидат економічних наук, доцент В.С. Чорний (п. 1.1), кандидат економічних наук, старший викладач Т.М. Орловська (п. 1.2), кандидат економічних наук, викладач Ю.І. Бойко (п. 1.3), кандидат економічних наук, доцент Я.І. Костецький (п. 1.4). У розділі 2 монографії «Оцінка стану та перспективи розвитку аудиту» опублікували власні наукові здобутки фахівці з аудиту: кандидат економічних наук, доцент І.Д. Голяш (п. 2.1), кандидат економічних наук, доцент І.М. Щирба та аспірант М.М. Щирба (п. 2.2), кандидат економічних наук, доцент 6 М.Т. Щирба (пп. 2.2, 2.3), кандидат економічних наук, доцент О. А. Хаблюк (п. 2.4), кандидат економічних наук, доцент С. І. Саченко (пп. 2.5, 2.8), кандидат економічних наук, доцент Н.П. Михайлишин (п. 2.6), кандидат економічних наук, доцент С.Р. Романів та І.І. Галай (п. 2.7), кандидат економічних наук, доцент Л.А. Будник (п. 2.9), кандидат економічних наук, доцент О.В. Годованець (п. 2.10). У розділі 3 монографії «Актуальні проблеми і напрямки розвитку економічного аналізу й експертизи» відображені результати наукових пошуків фахівців з економічного аналізу та експертизи: доктора економічних наук, професора В.А. Дерія (п. 3.1), кандидата економічних наук, доцента, докторанта В.З. Семанюк (п. 3.2), кандидата економічних наук, доцента І.В. Спільник, О.М. Загородної (п. 3.3), кандидата економічних наук, доцента З.Б. Литвин (п. 3.4), кандидата економічних наук, доцента Л.П. Матійчука (п. 3.5), кандидата економічних наук, доцента Р.В. Ціщика (п. 3.6), кандидата економічних наук, доцента В.М. Серединської (п. 3.7).
Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол No 7 від 22 червня 2016 року)
Content: ЗМІСТ ВСТУП...5 РОЗДІЛ 1. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ...7 1.1. Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики статистики...7 1.2. Статистична оцінка впливу чинників на результати діяльності підприємств...12 1.3. Методологія статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету...23 1.4. Організаційні питання статистичного дослідження залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України...34 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ...49 2.1. Закономірності і перспективи розвитку аудиту...49 2.2. Концептуальні основи аудиту ефективності...60 2.3. Організаційні та методичні аспекти аудиту ефективності...77 2.4. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи...124 2.5. Організація аудиту витрат на виробництво продукції...133 2.6. Соціальний аудит: теоретичні основи і методика проведення...144 2.7. Сучасне розуміння кадрового потенціалу і мотивації трудової діяльності як об’єктів аудиту...166 2.8. Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення...187 2.9. Місце державного аудиту в системі державного фінансового контролю...198 2.10. Постмитний аудит у системі державного фінансового контролю...20 9РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Й ЕКСПЕРТИЗИ...222 3.1. Економічний аналіз : теорія і практика...222 3.2. Теоретична концептуалізація ризику в обліково-аналітичній системі підприємства...238 3.3. Аналіз виробничо-збутової діяльності в контексті управління конкурентоспроможністю підприємства...267 3.4. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства...296 3.5. Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості...328 3.6. Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України, їх роль у зростанні національної економіки...339 3.7.Фінансово-господарська експертиза кредитоспроможності потенційних дебіторів...347 ВИСНОВКИ...358
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22570
ISBN: 978-617-692-390-9
Copyright owner: © Крок, 2016
Content type: Monograph
Appears in Collections:Зібрання книгItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.