Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22562

Назва: Навчальна програма та методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія»
Автори: Владимир, Ольга Михайлівна
Дудкін, Павло Дмитрович
Федишин, Ірина Богданівна
Шерстюк, Роман Петрович
Бібліографічний опис: Владимир О. М. Навчальна програма та методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 053 «Психологія» / О. М. Владимир, П. Д. Дудкін, І.Б. Федишин, Р.П. Шерстюк.. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 36 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Теми: 053
психологія
Кількість сторінок: 36
Короткий огляд (реферат): Навчальна програма та методичні рекомендації містять вступ, тематичний план, зміст дисципліни “Основи підприємницької діяльності”, плани практичних занять (теми рефератів, питання для самоконтролю), методичні вказівки до виконання самостійної роботи, питання для самостійного вивчення, зразок тестів модульного контролю, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, перелік питань, що виносяться на залік, а також список рекомендованої літератури.
Зміст: Вступ... 3 Тематичний план дисципліни “Основи підприємницької діяльності”... 5 Зміст дисципліни “Основи підприємницької діяльності”... ... 6 Плани практичних занять (теми рефератів, питання для самоконтролю)... 9 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи ... 16 Питання для самостійного вивчення... 17 Зразок тестів модульного контролю... 20 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи... 25 Варіанти контрольних робіт... 27 Перелік питань, що виносяться на залік... 29 Список рекомендованої літератури ... 31
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22562
Перелік літератури: Основна література 1. Конституція України. 2. Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12 3. Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12 4. Закон України «Про підприємства в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 6. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 8. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 276-94-% D0%BF 9. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с. 10. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2001. – 160 с. 11. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 293 с. 12. Вінник О. М . Інвестиційне право: навчальний посібник– 2-ге вид., перероб. та доп. / О. М. Вінник. – К.: Правова єдність 2009. – 616 с. 13. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с. 14. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І . Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 15. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 16. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 17. Самоукин А. И. Теория и практика бизнеса: Учебно-практ. пособие / А. И. Самоукин, А. Л. Шишов. – М.: Русская Деловая Лит-ра, 1997. – 320 с. 18. Фінанси підприємств: Підручник/За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998. – 368 с. 19. Шевеленко С. Д., Федів І. І. Підприємництво та підприємницька діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. - К.: Вища школа, 1997. – 224 с. Додаткова література 20. Васенко В., Комісар С., Малікова І. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. – Суми: ВАТ СОД, 2002. – 186 с. 21. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний посібник] [3-ге вид., перероб. та доп.] / Г. О. Горленко, Т. Г. Гільберг, Г. Д. Думанська та ін. – К -Под-й: «Аксіома», 2009 – 112 с. 22. Дайновський Ю. А. Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу [Монографія] / Ю. А. Дайновський, М. А. Козоріз та ін. – Львів: Каменяр, 1998. – 208 с. 23. Добротворский И. Л. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика / И. Л. Добротворский. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 336 с. 24. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. – К.: Вид-во «КМ Academia». – 1997. – 192 с. 25. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В. Г. Макеева. – М.: Инфра-М, 2002. – 217 с. 26. http://www.bank.gov.ua 27. http://www.google.com.ua 28. http://www.rada.gov.ua 29. http://www.kmu.gov.ua 30. http://www.me.gov.ua 31. http://www.minfin.gov.ua 32. http://www.ukrstat.gov.ua 33. http://www.worldbank.org.ua
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора