Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22554

Назва: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»
Автори: Федишин, Ірина Богданівна
Приналежність: ТНТУ імені І.Пулюя
Бібліографічний опис: Федишин І.Б. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю». – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 33 с.
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Теми: інновації
управління інноваційною діяльністю
теорія управління
ІНДЗ
Кількість сторінок: 33
Короткий огляд (реферат): Подано методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами», метою якої є розвиток у студентів сучасного економічного мислення й системи спеціальних соціальних та економічних знань у галузі управління інноваційними проектами, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками.
Опис: Рекомендовано для студентів спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання із дисципліни «Управління інноваційними проектами».
Зміст: Вступ 1. Сутність дисципліни «Управління інноваційними проектами» 2. Модульно-рейтингова система контролю знань студентів з дисципліни «Управління інноваційними проектами» 3. Тематичний план дисципліни 4. Тематика практичних занять 5. Самостійна робота студента 6. Індивідуальна робота студентів. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 6.1. Мета і зміст ІНДЗ 6.2. Зміст і структура ІНДЗ 6.3. Порядок виконання, оформлення й захисту ІНДЗ 6.4. Критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів 6.5. Критерії оцінювання ІНДЗ 7. Перелік питань для ІНДЗ 8. Глосарій з предмету 9. Рекомендована література Додатки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22554
Власник авторського права: © Федишин І.Б., 2017
Перелік літератури: 1. Федишин І. Б., Федишин Б. П. Управління інноваційними проектами. Навчальний посібник.- ТНТУ, 2010.-164с.
2. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / А.Б. Петроченков [и др.]; под ред. Л.А. Мыльникова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 298 с.
3. Державне управління інвестиційними проектами : метод. рек. / А. О. Дегтяр, М. А. Латинін, Т. М. Лозинська та ін. - К. : НАДУ, 2009. - 24 с.
4. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И. Л. Туккеля. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 416 с.
11. Закон України «Про інноваційну діяльність» вiд 04.07.2002 р. № 40–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора