Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22550

Назва: Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
Інші назви: Selection and processing of biosignals for the task of human communicative function restoring
Отбор и обработка биосигналов для задачи восстановления коммуникативной функции речи человека
Автори: Яворська, Євгенія Богданівна
Дозорський, Василь Григорович
Дозорська, Оксана Федорівна
Бібліографічний опис: Дозорський В.Г. Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська, Є.Б. Яворська //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Випуск 4(105) – С. 9-14.
Журнал/збірник: Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Випуск/№ : 4(105)
4(105)
Дата публікації: лис-2017
Дата подання: чер-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Кременчук
УДК: 612.78
661.831-073.97-71
Теми: система відбору біосигналів
комунікативна функція
коммуникативная функция
система отбора биосигналов
Кількість сторінок: 9-14
6
Початкова сторінка: 9
Кінцева сторінка: 14
Короткий огляд (реферат): Виходячи з даних медичної статистики показано актуальність задачі відновлення комунікативної функції мови людини, що може бути втрачена внаслідок дисфункції органів дихальної системи чи голосового апарату людини. Для відновлення комунікативної функції застосовано принципи системно-сигнальної концепції та обґрунтовано доцільність проведення відбору і опрацювання двох груп біосигналів, що виникають в процесі реалізації цієї функції, а саме електроенцефалографічних та електроміографічних. Перша група сигналів реєструється з поверхні голови поблизу мовних центрів головного мозку, друга група реєструється з поверхні гортані поблизу голосових складок. Для реєстрації цих біосигналів запропоновано структуру системи відбору. Також запропоновано метод відновлення комунікативної функції за результатами опрацювання відібраних біосигналів. Запропонований метод придатний для відновлення комунікативної функції у людей із порушеною роботою дихальної системи та голосового апарату але із збереженою функцією центральної і периферичної нервової системи та може бути використаний для розроблення спеціалізованих медичних реабілітаційних систем.
Исходя из данных медицинской статистики, показана актуальность задачи восстановления коммуникатив- ной функции речи человека, которая может быть потеряна вследствие дисфункции органов дыхательной систе- мы или голосового аппарата человека. Для восстановления коммуникативной функции применены принципы системно-сигнальной концепции и обоснована целесообразность проведения отбора и обработки двух групп биосигналов, возникающих в процессе реализации этой функции, а именно электроэнцефалографических и электромиографических. Первая группа сигналов регистрируется с поверхности головы вблизи речевых це н- тров головного мозга, вторая группа регистрируется с поверхности гортани вблизи голосовых складок. Для регистрации этих биосигналов предложена структура системы отбора. Также предложен метод восстановления коммуникативной функции по результатам обработки отобранных биосигналов. Предложенный метод приго- ден для восстановления коммуникативной функции у людей с нарушенной работой дыхательной системы и голосового аппарата но с сохраненной функцией центральной и периферической нервной системы и может быть использован для разработки специализированных медицинских реабилитационных систем.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22550
ISSN: 1995–0519
Власник авторського права: © Яворська Є.Б., 2017
© Дозорський В.Г., 2017
© Дозорська О.Ф., 2017
Перелік літератури: Українська мова. Енциклопедія / [під редакцією В.М. Русанівського, О.О. Тараненка, М.П. Зяблюка, Є.А. Карпіловської та ін.]. – К.: «Українська енциклопедія», 2004. – 833 с
Яковлев И.П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. – СПб.: «Авалон», 2006. – 240 с
Почепцов Г. Теория коммуникации. – М.: СмартБук, 2009. – 651 с.
Секреты оториноларингологии: пер. с англ. / Б. Джафек, Е. Старк ; [под ред. Новикова Н.И., Овчинникова А.Ю.]. – М.: СПб: БИОНОМ: Невский диалект, 2001. – 624 с.
Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларинго- логия: руководство для врачей. – М.: Медицина, 2001. – 616 с
Силой мысли: Преобразование мысли в звучащее слово // http://www.popmech.ru/technologies/ 7662-siloy-mysli-preobrazovanie-mysli-vzvuchashchee-slovo
Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини / М.В. Бачинський, Є.Б. Яворська, О.Ф. Чолка // Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 4(37). Том 7. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 44–46
Яворська Є.Б., Дозорська О.Ф. Метод відновлення комунікативної функції мови людини // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке»: сборник со статьями. – Харьков : научно- информационный центр «Знание», 2016. – С. 38–41.
Sadaoki Furui. Digital speech. Processing, synthesis and recognition. – Tokyo : Tokyo institute of technology, 2000. – 439 р. – ISBN 0-8247-0452-5.
Сорокин В.Н. Фундаментальные исследования речи и прикладные задачи речевых технологий // Речевые технологии. – 2008. – №1. – С. 18–49.
Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография. Руководство для врачей - 3-е изд. – М.: МЕ- Дпрессинформ, 2004. – 368 с.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних системУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора