Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22544

Назва: Іван Пулюй у світовій науці і культурі
Інші назви: Иван Пулюй в мировой науке и культуре
Ivan Puluy in the world science and culture
Автори: Рокіцький, Олександр Михайлович
Рокіцька, Наталія Володимирівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Бібліографічний опис: О. Рокіцький, Н. Рокіцька. Іван Пулюй у світовій науці і культурі / Міжнародний збірник наукових праць "Україна-Європа-Світ". Серія: Історія, міжнародні відносини. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. - С. 338-343.
Журнал/збірник: Міжнародний збірник наукових праць "Україна-Європа-Світ". Серія: Історія, міжнародні відносини
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Видавництво: Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 001(477.84)(09)
Теми: українська національна ідея
Біблія
історія електротехніки
радіологія
Х-промені
катодні промені
молекулярна фізика
науково-педагогічна діяльність
Іван Пулюй
Иван Пулюй
the Ukrainian national idea
the Bible
the history of electrical engineering
radiology
X-rays
cathode rays
molecular physics
scientific and pedagogical activity
Ivan Puluy
украинская национальная идея
Библия
история электротехники
радиология
Х-лучи
катодные лучи
молекулярная физика
научно-педагогическая деятельность
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 338-343
Початкова сторінка: 338
Кінцева сторінка: 343
Короткий огляд (реферат): Розглянуто окремі аспекти наукової, педагогічної, адміністративної та громадсько-політичної діяльності видатного українського вченого, фізика та електротехніка Івана Пулюя. Проаналізовано його творчу спадщину, яка доводить, що праці вченого з фізики сприяли утвердженню атомістичної теорії будови речовини, стали підґрунтям відкриття Х-променів та електрона, становлення X-променелогії як науки. В становлено, що теоретичні праці І. Пулюя з електродинаміки змінних струмів мали вплив на формування окремих розділів теоретичних основ електротехніки, а його гро мадсько - політична діяльність мала значний вплив на українське духовне і національне відродження, формування та утвердження української національної ідеї
Рассмотрены отдельные аспекты научной, педагогической, административной и общественно-политической деятельности выдающегося украинского ученого, физика и электротехника Ивана Пулюя. Проанализировано его творческое наследие, которое доказывает, что труды ученого по физике способствовали утверждению атомистической теории строения вещества, стали основой открытий Х-лучей и электрона, становления Х-променелогии как науки. Установлено, что теоретические труды И. Пулюя по электродинамике переменных токов имели влияние на формирование отдельных разделов теоретических основ электротехники, а его общественно-политическая деятельность оказала значительное влияние на украинское духовное и национальное возрождение, формирование и утверждение украинской национальной идеи.
The article deals with the investigation of the scientific, pedagogical, administrative and public-political activity of the prominent Ukrainian scientist, physicist and electrical engineer Ivan Puluy. Analysis of his heritage shows that the scientist's papers in Physics promoted the foundation of the atomistic theory of the substance structure were the fundamentals of the X-ray and electron discover y. His scientific hypothesis about the mechanism of creation and the nature of cathod and X-rays left behind the general level of known then scientific ideas. It was found, that the theoretic papers by I.Puluy in electro dynamics of alternate currents influenced greatly the formation of some fields of the electro-engineering theoretical basis. The discoveries in physics, electrical engineering and telephony were awarded the greatest awards, some of them were patented in many European countries. Possessing the perfect methods of physical and mathematical modelling proves one more side of his universal talant. It is shown that I.Puluy's teaching and administrative activity as the Dean and the Rector of German Polytechnics in Prague was subjected to the solving of the most important scientific-educational problems. Study of his public-political activity shows his great influence on the Ukrainian spiritual and national revival, formation and promotion of the Ukrainian national idea.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22544
Власник авторського права: © Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Перелік літератури: 1. Барвінський О. Др. Іван Пулюй // Серед бурі. Літературний збірник. – Львів, 1919. – С. 316 – 3 20.
2. Гайда Р. , Пляцко Р. Іван Пулюй (1845 – 1918). Визначні діячі НТШ. – Наукове видання No 7. – Львів., 1998. – 284с.
3. Іван Пулюй (1845 - 1918). Листи/збір, упорядкування пояснення та “ Слово до читача ” /О.М. Збожної. – Тернопіль: Воля, 2007. – 543с.
4. П улюй Іван. Збірник прац ь / За ред. В. Шендеровського. – К.: Рада, 1996. – 711с.
5. Краус І. Празькі зустрічі з професором Пулюєм. / І. Краус // Технічні в істі – 1996 - 1997. – No1. – С. 67 – 70.
6. Краус І. Українські ректори празьких високих шкіл. / І. Краус // Світ фізики. – 2004. – No4. – С. 20 – 22.
7. Рокіцький, О. М. Іван Пулюй у світовій науці й культурі / Дис. ...канд. іст. наук: 07.00.07 / Рокіцький О. М. – К., 2002. – 175с.
8. Студинський К. Листування і зв ’ язки П. Куліша з Іваном Пулюєм // З бірник Філолог ічної секції НТШ. – Львів, 1930. – Т. 22. – Ч.2. – С. 3 – 86.
9. Шендеровський В. Він належав до тих, хто формував світ (До 150 - річчя від дня народження І. Пулюя) // Вісник НАН України. – 1995. – No 1 – 2. – С. 56 – 60.
10. Formann W. Mit Bibel und Pulujscher Röhr e. – “ Österreich Regional ” Linz. – 1968.
11. Formann W. Theologe, Patriot, Physiker // Linzer Volksblatt. – 1968.
12. Frost E. B. The first X - ray experiment in America? Dartmounth Alumni Magazine. – 1930. – April. – P. 383 – 384.
13. Kisch E. E. Marktplatz de r Sensationen. – 1942. Польський переклад : Jarmark sensacij. – Warszawa: Wydavnictwo Ministerstwa Obrony Narodovej, 1957.
14. Kraus I. Ukrajina s Rakousko vzpomínají na profesora Pražské Německé Techniky Ivana Puluje // Technik. – 1995.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
tezy_rokickyj.pdf553,99 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
tezy_rokickyj.djvu95,54 kBDjVuПереглянути/відкрити
tezy_rokickyj__COVER.png297,3 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.