Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22539

Title: Застосування нейрохронаксичної теорії фонації для задачі відновлення комунікативної функції мови людини
Authors: Дозорський, Василь Григорович
Дозорська, Оксана Федорівна
Дедів, Леонід Євгенович
Дедів, Ірина Юріївна
Яворська, Євгенія Богданівна
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Дозорський В.Г. Застосування нейрохронаксичної теорії фонації для задачі відновлення комунікативної функції мови людини / В.Г. Дозорський, О.Ф. Дозорська, Л.Є. Дедів, І.Ю. Дедів, Є.Б. Яворська // Znanstvena misel. - 12/2017. - Режим доступу до ресурсу:http://www.znanstvena-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/Znanstvena_misel_№12_2017.pdf.
Issue: 12/2017
Issue Date: Nov-2017
Date of entry: 3-Dec-2017
Publisher: The journal is registered and published in Slovenia
Place of the edition/event: Словенія
Keywords: комунікативна функція
біосигнал
електроміографічний сигнал
нейрохронаксична теорія фонації
Page range: 57-61
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22539
ISSN: 3124-1123
Copyright owner: Василь Григорович Дозорський, 2017
Оксана Федорівна Дозорська, 2017
Леонід Євгенович Дедів, 2017
Ірина Юріївна Дедів, 2017
Євгенія Богданівна Яворська, 2017
References (Ukraine): Абакумов В. Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біо- медичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг: Навчальний посібник. – Киев : Нора-прінт, 2001. – 516 с.
Бачинський М.В., Яворська Є.Б., Чолка О.Ф. Метод розпізнавання словесних образів за сигна- лами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини // Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 4(37). Том 7. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 44-46
Джафек Б., Старк Е. Секреты оториноларин- гологии : пер. с англ. / [под ред. Новикова Н. И., Ов- чинникова А. Ю.]. – М. : СПб: БИОНОМ : Невский диалект, 2001. – 624 с.
Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларин- гология: руководство для врачей. – М. : Медицина, 2001. – 616 с.
Рауль Юссон. Певческий голос: исследова- ние основных физиологических и акустических яв- лений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974. – 263 с.
Яворська Є.Б., Дозорська О.Ф. Метод відновлення комунікативної функції мови людини // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке»: сборник со статьями. – Харьков : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 38-41.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doc2.docx1,49 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Doc2.djvu2,82 MBDjVuView/Open
Doc2.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open
Doc2__COVER.png260,72 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools