Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22536

Title: Результати дослідження перешкод і проблемних моментів у започаткуванні та веденні малого і середнього бізнесу ветеранами АТО (на прикладі Тернопільської області)
Other Titles: The results of an investigation of obstacles and problems in small and medium-sized businesses established by ATO demobilized soldiers (Ternopil region)
Authors: Сороківська, Олена Анатоліївна
Мосій, Ольга Бориславівна
Кужда, Тетяна Іванівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Сороківська О.А. Результати дослідження перешкод і проблемних моментів у започаткуванні та веденні малого і середнього бізнесу ветеранами АТО (на прикладі Тернопільської області). / О. Сороківська, Т. Кужда, О. Мосій // Причорноморські економічні студії: Економічний науково-практичний журнал. – 2017. − Вип. 19. – С. 84-89.
Issue: 19
Issue Date: Aug-2017
Submitted date: Jul-2017
Date of entry: 2-Dec-2017
Publisher: Причорноморські економічні студії: Економічний науково-практичний журнал
Country (code): UA
Place of the edition/event: Причорноморські економічні студії: Економічний науково-практичний журнал
UDC: 355.01
Keywords: ветерани антитерористичної операції
започаткування та ведення бізнесу
соціально-економічна адаптація
підприємницькі ініціативи
регіональні програми розвитку малого і середнього бізнесу
Number of pages: 6
Page range: 84-89
Start page: 84
End page: 89
Abstract: У статті проведено дослідження перешкод та проблемних моментів започаткування і ведення бізнесу ветеранами АТО, а також розроблено ряд практичних рекомендацій для ефективного поєднання громадських і урядових ініціатив у цій сфері. У результаті проведення фокус-груп було виявлено ключові проблемні аспекти, з якими уже стикнулися ветерани АТО. Також було визначено окремі складні моменти їх соціальної адаптації, сформовано перелік найбільш пріоритетних та важливих проблем для вирішення. На основі проведеного обговорення було складено структурований перелік заходів, необхідних для розв’язання проблемних ситуацій з метою створення сприятливого середовища у сфері підприємницької діяльності ветеранів АТО. Результати проведеної фокус-групи дали змогу сформувати об’єктивне бачення проблемних ситуацій щодо започаткування та ведення власного бізнесу ветеранами АТО.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22536
Copyright owner: Сороківська О., Кужда Т., Мосій О.
References (Ukraine): Щодо надання послуг державної служби зайнятості безробітним з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. (1 червня 2017). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=393494. 2. Щодо ситуації на ринку праці та діяльності Тернопільського обласного центру зайнятості у січні-травні 2017 року: Аналітична довідка. – Тернопіль: ТОЦЗ, 2017. – 34 с. 3. Пожидаев Д. От боевых действий – к гражданской жизни /Д. Пожидаев // Социологические исследования. – 2014. – № 2. – C. 70-75. 4. Еремина Т., Крюков Н., Логинова Ю. Cоциально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях [Електронний ресурс] / Т. Еремина, Н. Крюков, Ю. Логинова. − Режим доступу: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/270/ 50270/24619?p_page=1 5. Ніколаєнко С. Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичному стресовому розладі [Електронний ресурс] / С. Ніколаєнко. − Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua 6. Програма «Лідерство в економічному врядуванні» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.lev.org.ua. 7. Ярмак О. Методи збору та аналізу соціальної інформації / О.І. Ярмак. – Х.: Освіта, 2010. – 186 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naukova_stattja.pdf6,78 MBAdobe PDFView/Open
Naukova_stattja.djvu445,16 kBDjVuView/Open
Naukova_stattja__COVER.png643,67 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools