Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22503
Title: Оцінювання взаємопов'язаності голосового сигналу та електроміографічного сигналу голосових складок для задач відновлення комунікативної функції
Authors: Яворська, Євгенія Богданівна
Дозорський, Василь Григорович
Дозорська, Оксана Федорівна
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Дозорський В.Г. Оцінювання взаємопов'язаності голосового сигналу та електроміографічного сигналу голосових складок для задач відновлення комунікативної функції / В.Г. Дозорський, О.Ф.Дозорська, Є.Б. Яворська, // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226
Journal/Collection: Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів
Issue Date: Nov-2017
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, 16–17 листопада 2017
UDC: 661.831-073.97-71:612.741.1
Page range: 191-192
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22503
Copyright owner: Є.Б. Яворська,
В.Г.Дозорський
О.Ф.Дозорська
References (Ukraine): Яворська Є.Б. Метод відновлення комунікативної функції мови людини / Є.Б. Яворська, О.Ф. Дозорська // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке»: сборник со статьями. – Харьков : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 38-41
Бачинський М.В. Метод розпізнавання словесних образів за сигналами збудження органів голосового апарату для відновлення комунікативних функцій людини / М.В. Бачинський, Є.Б. Яворська, О.Ф. Чолка // Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 4(37). Том 7. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 44-46.
Рауль Юссон. Певческий голос: исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. – М.: Музыка, 1974. – 263 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doc1.docx891,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools