Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22468

Title: Ідентифікація коефіцієнтів консолідації процесу відтиску "тверде тіло - рідина" для консолідованих середовищ частинок мікропористої структури
Authors: Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Петрик, Оксана Юліанівна
Кордяк, Ігор
Bibliographic description (Ukraine): Сформульовано задачі іденти іка ії кінетичних параметрів про есу відтиску "тверде тіло – рідина" для рослинних матеріалів мікропористих частинок з використанням зали кового унк іоналу з урахуванням загальної зміни потоку рідини на поверхню дослідження роведено комп ютерне моделювання та іденти іка ію значень кое і і нтів консоліда ії в міжчастинковому та внутрі ньочастинковому просторах для різних моментів про есу відтиску та арів середовища Ключові слова: математичне моделювання, іденти іка ія, кінетичні параметри, мікропористі частинки
Issue Date: 2017
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: ВІСНИК Херсонського національного технічного університету, 3(62) том1
Number of pages: 5, 84-89
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22468
ISSN: 2078-4481
Copyright owner: @Петрик М.Р.,Михалик Д.М., Петрик О.Ю., Кордяк І.В.,2017
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІСНИК 3(62) Том 1.pdf21,3 MBAdobe PDFView/Open
VISNYK_3(62)_Tom_1.djvu12,14 MBDjVuView/Open
VISNYK_3(62)_Tom_1__COVER.png133,39 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.