Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22455
Title: Вивчення курсу «інженерна графіка» для англомовних студентів в режимі веб-конференції в системі ATutor
Other Titles: Graphics-engineering training for english- students in web-conference mode in ATutor system
Authors: Скиба, Олена Павлівна
Ковбашин, Василь Іванович
Пік, Андрій Іванович
Affiliation: Скиба О.П., ТНТУ імені Івана Пулюя, доцент кафедри будівельних конструкцій
Ковбашин В.І., ТНТУ імені Івана Пулюя, доцент кафедри будівельних конструкцій
Пік А.І., ТНТУ імені Івана Пулюя, доцент, завідувач кафедри будівельних конструкцій
Bibliographic description (Ukraine): 1. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Нарисна геометрія” на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць десятої міжнародної ювілейної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТГАТА, 2008. – С. 71-76. 2. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Інженерна графіка” / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТГАТА, 2010. – С. 60-64. 3. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Комп’ютерна графіка” в середовищі ATutor / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць XIV Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2012. – С. 70-74. 4. Костишин С.О. Розробка навчальних курсів у системі ATutor / С.О. Костишин, С.О. Войт // Методичні вказівки для викладачів (інструкторів). Тернопіль: ТДТУ, 2006, 41с.
Journal/Collection: Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць, випуск 8.
Issue Date: Jun-2017
Submitted date: May-2017
Date of entry: 29-Nov-2017
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Country (code): UA
Place of the edition/event: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
UDC: 512.2
BBK: 22.1я5
Keywords: веб-конференція, дистанційне навчання, інженерна графіка, програма Atutor.
web conference, remote education, engineering graphics, program Atutor.
Number of pages: 5
Series/Report no.: 8;
Abstract: Робота стосується розробки та впровадження у навчальний процес методики вивчення курсу „Інженерна графіка” для іноземних студентів у режимі веб-конференції в системі ATUTOR.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22455
ISBN: 978-617-7346-67-7
Copyright owner: „© Скиба О.П., 2017"
„© Ковбашин В.І."
„© Пік А.І."
References (Ukraine): 1. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Нарисна геометрія” на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць десятої міжнародної ювілейної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТГАТА, 2008. – С. 71-76. 2. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Інженерна графіка” / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТГАТА, 2010. – С. 60-64. 3. Ковбашин В.І. Особливості дистанційного курсу „Комп’ютерна графіка” в середовищі ATutor / В.І. Ковбашин, А.І. Пік // Збірник праць XIV Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”. – Мелітополь: ТДАТУ. - 2012. – С. 70-74. 4. Костишин С.О. Розробка навчальних курсів у системі ATutor / С.О. Костишин, С.О. Войт // Методичні вказівки для викладачів (інструкторів). Тернопіль: ТДТУ, 2006, 41с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мелітополь ст17.pdf5,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools