Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22447

Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія»
Authors: Хвостівський, Микола Орестович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» / укл. : М. О. Хвостівський. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 25 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 27-Nov-2017
Keywords: обробка
біомедичні сигнали
Content: 1. Кореляційна обробка біосигналів 2. Спектральна обробка біосигналів 3. Спектрально-кореляційна обробка біосигналів 4. Статистична обробка біосигналів
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22447
References (Ukraine): 1. Абакумов В. Г. , Готра З. Ю. , Злепко С. М. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних.сигналів. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 352 с.
2. Рангайян Р.М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический поход. Пер. с англ. под ред. А.П. Немирко. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 440 с.
3. Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів:Підручник для студентів технічних спеціальностей вузів. К.:Либідь, 1996, 1999.
4. Шрюфер Э. Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированных сигналов:Учебник для студентов технических специальностей вузов. К.:Либідь,1995.
5. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2003. – 604с.
8. http://www.audioquest.ru/upload/iblock/1b5/1b5185fc0bfcbd2af52151b5e180ba02.pdf – методи обробки біомедичних сигналів в пакеті MATLAB. Комп’ютерних лабораторний Практикум.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lab_obrobka_2017_Hvostivskyy.pdf701,4 kBAdobe PDFView/Open
Lab_obrobka_2017_Hvostivskyy.djvu378,95 kBDjVuView/Open
Lab_obrobka_2017_Hvostivskyy__COVER.png155,31 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools