Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22445

Title: Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія»
Authors: Хвостівський, Микола Орестович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» / укл. : Хвостівський М. О. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 37 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 27-Nov-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: обробка
біомедичні сигнали
Content: 1. Ознайомлення з роботою MATLAB 2. Оператори керування обчислювальним процесом в середовищі обробки біомедичної інформації MATLAB 3. Створення напройстіших файл-функцій (процедур) в середовищі MATLAB 4. Графічне оформлення результатів обробки біомедичних сигналів 5. Функції функцій
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22445
References (Ukraine): 1. Верлань А.Ф. та ін. Моделирование систем управления в среде MATLAB. – К.: ЦКІС АПНУ, 2002. – 68 с.
2. Потемкин В.Г. Система MATLAB. Справ. пособие. Диалог-МИФИ. 1997. 350 с.
3. Егоренков Д.Л., Фрадков А.Л., Харламов В.Ю. Основы математического моделирования с примерами на языке МАТЛАБ. Учеб. Пособие под ред. проф. Фрадкова А.Л. СПб: БГТУ. 1994. 190 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Обробка (практичні)_2017.pdf951,32 kBAdobe PDFView/Open
Obrobka_(praktychni)_2017.djvu811,86 kBDjVuView/Open
Obrobka_(praktychni)_2017__COVER.png154,4 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools