Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22444

Назва: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
Автори: Хвостівський, Микола Орестович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль
Бібліографічний опис: Хвостівський М.О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» // Хвостівський М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 25 с.
Bibliographic description: Hvostivskyy M. Methodical instructions for carrying out laboratory works on discipline "Processing of biomedical signals" for students of specialty 163 "Biomedical engineering" and direction of preparation 6.051402 "Biomedical engineering" / / Hvostivskyy M. - Ternopil: TNTU of Ivan Puluj, 2017. - 25 p.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Теми: Методологія
Організація
Наукові дослідження
Зміст: 1. Загальна схема наукового дослідження. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 2. Побудова плану наукового дослідження 3. Аналіз технічного завдання на науково-дослідну роботу 4. Алгоритм індексування універсальної десяткової класифікації згідно тематики наукового дослідження 5. Алгоритм написання та оформлення тез доповідей
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22444
Перелік літератури: Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. - 5-е вид. / В.В. Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. – К.: Професіонал, 2008. - 240 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с
Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с
Хайчіна Ю.М. Методично рекомендований алгоритм написання тез доповідей. Методичні рекомендації / Ю.М.Хайчіна. - Кременчук, 2014. - 31 с.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. - X:ХДАК, 1998. - 288 с.
Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.
Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів / За ред. А.Є.Конверського. – Київ. Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри біотехнічних системУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора