Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22443

Title: Розробка конструкцій та дослідження процесів роботи завантажувального патрубка гвинтового конвеєра
Authors: Розум, Руслан Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Розум Р.І. Розробка конструкцій та дослідження процесів роботи завантажувального патрубка гвинтового конвеєра // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 127-128 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Центральноукраїнський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кропивницький
UDC: 631.358.42
Keywords: гвинтовий конвеєр
сипкий матеріал
завантажувальний патрубок
Abstract: Ефективність роботи гнучких гвинтових конвеєрів, які в значній мірі залежать від величини коефіцієнта заповнення матеріалом робочих магістралей, визначаються конструктивною схемою завантажувального патрубка. З метою встановлення оптимальної конструктивної схеми завантажувального патрубка гвинтового конвеєра пропонується його кінематична схема. Проведено багатофакторний експеримент, в результаті якого було отримано регресійну залежність, як характеристику його продуктивності У від частоти обертання спіралі шнека, зазору між поверхнями активатора і диска та сили пружини.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22443
Copyright owner: © Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017
References (Ukraine): 1. Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія/ Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.-204 с.
2. Hevko R.B., Rozum R.I., Klendii O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg.89-94, Bucharest, Romania.
3. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.29-34.
4. Розум Р.І., Павлова І.О. Результати експериментальних досліджень завантажувального патрубка та шарнірного несучого валу гнучкого гвинтового конвеєра // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. – Харків: ХДТУСГ. – 2004. – Вип. 24. – С.310 – 313.
5. Гевко Р.Б., Розум Р.І. Визначення траєкторії руху технологічної магістралі гнучкого гвинтового конвеєра // Вісник Інженерної академії України. – К., 2007.- № 1.- С.66-70.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розум.pdf886,34 kBAdobe PDFView/Open
Rozum.djvu37,28 kBDjVuView/Open
Rozum__COVER.png448,99 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools