Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22442

Title: Результати дослідження машин для ощадливого збирання коренеплодів
Authors: Ткаченко, Ігор Григорович
Гевко, Роман Богданович
Синій, Сергій Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Ткаченко І.Г., Гевко Р.Б., Синій С.В. Результати дослідження машин для ощадливого збирання коренеплодів // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 124-126 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 27-Nov-2017
Publisher: Центральноукраїнський національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кропивницький
UDC: 631.356.2
Keywords: коренеплід
збирання
ступінь пошкодження
Abstract: Для покращення процесу очищення вороху коренебульбоплодів, а саме зменшення ступеня їх пошкодження при належній сепарації, запропоновано новий спосіб очищення. За результатами проведених досліджень побудовані поверхні відгуку пошкоджень коренеплодів від швидкостей полотна пруткового транспортера, коренезбиральної машини та кутів нахилу ланок транспортера.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22442
Copyright owner: © Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017
References (Ukraine): 1. Гевко Р.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій та ін. – Луцьк: ЛДТУ. – 1999. – 168 с.
2. Гевко Р.Б. Спосіб очищення коренебульбоплодів. Патент України на корисну модель №21643А Україна, МПК А 01D 25/00, 27/04 / Р.Б. Гевко, С.В. Синій, М.Я. Вознюк, М.А. Варголяк. Заявка № u201209481. Заявл. 03.08.2012. Опубл. 11.02.2013. Бюл. №3.
3. Булгаков В.М. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральної машиною / В.М. Булгаков, О.Б. Павелчак, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація сільськогосподарського виробництва”. – 2000. – Том 7. – С. 7-12.
4. Ткаченко І.Г. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора / І.Г. Ткаченко, Ю.Б. Гладьо, Р.Б. Гевко, О.Б. Павелчак // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – Луцьк: ЛДТУ. – Вип. 7. – С. 260-266.
5. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Synii S. V., Flonts I. V. (2016) Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering, vol. 49, no. 2, pp. 53-60.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткаченко Гевко Синій.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open
Tkachenko_Gevko_Synij.djvu232,85 kBDjVuView/Open
Tkachenko_Gevko_Synij__COVER.png423,16 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools