Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22435

Назва: Валідація методів аналізу пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу
Інші назви: Validation methods analysis of pulse signal as periodically correlated random processes
Автори: Хвостівський, Микола Орестович
Хвостівська, Лілія Володимирівна
Приналежність: Тернопільський нацональний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Хвостівська Л.В. Валідація методів аналізу пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу / Л.В.Хвостівська, М.О.Хвостівський // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – Т.2. – С.177-178
Bibliographic description: Hvostovska L.V. Validation of pulse signal analysis methods as a periodically correlated random process / L.V. Hvostivska, M.O. Hvostivsky // Current problems of modern technologies: Sb. Abstracts of international reports. Sci.-Tech. conf. Young Scientists and Students (Ternopil, November 16-17, 2017) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Turn. the nation tech Un-t them. I. Puluj [and others]. - Ternopil: TNTU, 2017. - T.2. - p.177-178
Конференція/захід: Міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 2
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 621.16
519.2
Теми: валідація
метод аналізу
пульсовий сигнал
періодично корельований випадковий процес
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 177-178
Початкова сторінка: 177
Кінцева сторінка: 178
Короткий огляд (реферат): Проведено процедуру валідації (встановлення істинності працездатності) методів аналізу (синфазного та компонентного) пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу за емпіричним даними шляхом їх порівняння з імітованими сигналами
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22435
Перелік літератури: Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика / А.И.Кобзарь. – М.: Физматлит, 2006. – 816 с.
Хвостівська Л.В. Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу / М.О. Хвостівський, Л.В.Хвостівська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – Т. 4, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 83-89. – ISSN 2227-8842
Хвостівська Л.В. Імітаційна модель пульсового сигналу судин людини [Текст] /Л.В.Хвостівська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2016.–№ 2. – С.94-100.
Хвостівська Л.В. Математична модель пульсового сигналу для підвищення інформативності систем діагностики стану судин людини / Б.І.Яворський, Л.В.Хвостівська // Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.– Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 6 (95). – С.29-34.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних системУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора