Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22427

Назва: Зародження українського націоналістичного руху у Чехословаччині (1920-1930-ті роки)
Інші назви: Зарождение украинского националистического движения в Чехословакии (1920-1930-е годы)
The birth of ukrainian nationalist movement in Cechoslovakia (1920-1930-ies)
Автори: Криськов, Андрій Анатолійович
Грузін, Володимир Якович
Приналежність: Андрій Криськов Kryskov.te@gmail.com доктор історичних наук, доцент Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Володимир Грузін старший викладач Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Бібліографічний опис: Зародження українського націоналістичного руху у Чехословаччині (1920-1930-ті роки) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип.1. Ч. 1.
Журнал/збірник: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
УДК: 94 (323)
ББК: 63
Теми: еміграція
міжвоєнний період
націоналізм
українці
Чехословаччина
Кількість сторінок: 15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22427
Перелік літератури: 1. Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Фудація ім. Євгена Коновальця, 1974. – 1019 с. 2. Євген Коновалець. Біографічний нарис. – Івано-Франківськ: Облвидав: «Галичина», 1991. – 57 с. 3. Субтельний О. Україна: Історія / Орест Субтельний. – Київ: Либідь, 1991. – 512 с. 4. Мельникович О. До історії УВО у Чехо-Словаччині / О. Мельникович // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С.328-340. 5. Книш З. Становлення ОУН / Зиновій Книш. – Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 1994. – 128 с. 6. Бойдуник О. Як дійшло до створення ОУН / О. Бойдуник // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С.359-379. 7. Національна думка. – 1924. – Ч.1. 8. Національна думка. – 1924. – Ч.3. 9. Артюшенко Ю. Легія Українських Націоналістів // Ю. Артюшенко // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С.380-394. 10. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф.4465. – Оп.1. – Спр.21. 11.Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / В. Трощинський. – Київ: «Інтел», 1994. – 260 с. 12.Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух / О. Баган. – Дрогобич: «Відродження», 1994. – 192 с. 13.Бойків О. Моя співпраця з Полковником / О. Бойків // Життя і смерть полковника Євгена Коновальця. – Львів:«Червона калина»,1993.–326 с. 14.Онацький Є. Коновалець і ПУН перед проблемою розбудови ОУН в Україні / Є. Онацький // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – С.665-700. 15.Tejchmanova S. Dokument o ukrajinske emigraci v meživalečnem Československu / S. Tejchmanova // Slovanský přehled. – 1993. - No1. 16.Пробоєм. – 1939. – Ч.8.
References: 1. Evhen Konovalets ta joho doba [Evhen Konovalets and His Epoch], Munich, Evhen Konovalets Foundation, 1974, 1019 p. 2. Evhen Konovalets. Biohrafichnyj narys [Evhen Konovalets. Biography Essay], Ivano-Frankivs’k, oblvydav “Halychyna”, 1991, 57 p. 3. Subtelny O. Ukrajina: Istorija [Ukraine: History], Kyiv,“Lybid” ,1991,512 p. 4. Melnykovych O. Do istoriji UVO u Chekhoslovachchyni [History of UMO in Czechoslovakia] in Evhen Konovalets ta joho doba [Evhen Konovalets and His Epoch], Munich, 1974, pp. 328-340. 5. Knysh Z. Stanovlennia OUN [Becoming OUN], Kyiv, O.Teliha Publ., 1994, 128 p. 6. Bojdunyk O. Jak dijshlo do stvorennia OUN [How It Came To Creating OUN] in Evhen Konovalets ta joho doba [Evhen Konovalets and His Epoch], Munich, 1974, pp. 359-379. 7. Natsional’na dumka [National Opinion], 1924, No1. 8. Natsional’na dumka [National Opinion], 1924, No3. 9. Artiushenko Yu. Lehia Ukrajins’kykh Natsionalistiv [Legion of Ukrainian Nationalists] in Evhen Konovalets ta joho doba [Evhen Konovalets and His Epoch], Munich, 1974, pp. 380 -394. 10. Tsentral’nyj derzhavnyj arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrajiny [Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine], fund 4465, description 1, case 21. 11. Troshchyns’kyj V. Mizhvoienna ukrajins’ka emihratsiia v Evropi jak istorychne i sotsial’no-politychne javyshche [Interwar Ukrainian Emigration in Europe as a Historical and Socio-Political Phenomenon], Kyiv, “Intel”, 1994, 260 p. 12. Bahan O. Natsionalizm i natsionalistychnyj rukh [Nationalism and Nationalist Movement], Drohobych, “Vidrodzhennia”, 1994, 192 p. 13. Bojkiv O. Moja spivpratsia z Polkovnykom [My Cooperation with Colonel] in Zhyttia i smert’ polkovnyka Evhena Konoval’tsa [Life and Death of Colonel Evhen Konovalets], L’viv, “Chervona kalyna”, 1993, pp.102-115. 14. Onats’kyj E. Konovalets i PUN pered problemoju rozbudovy OUN v Ukrajini [Konovalets and PUN in Front of the Problem of Building OUN in Ukraine] in Evhen Konovalets ta joho doba [Evhen Konovalets and His Epoch], Munich, 1974, pp. 665-700. 15. Tejchmanova S. Dokument o ukrajinske emigraci v meživalečnem Československu [The Document About Ukrainian Emigration in the Interwar Czechoslovakia] in Slovanský přehled [Slavic Review], 1993, No1. 16. Probojiem [Attack], 1939, No8.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1.pdf218,23 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
1.djvu131,25 kBDjVuПереглянути/відкрити
1__COVER.png280,73 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора