Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22393

Назва: Телекомунікаційні системи та мережі. Навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Автори: Микитишин, Андрій Григорович
Митник, Микола Мирославович
Стухляк, Петро Данилович
Бібліографічний опис: Телекомунікаційні системи та мережі : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Укладачі : Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 384 с.
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Члени комітету: Лупенко, С.А.
УДК: 621.397
Кількість сторінок: 384
Зміст: 1. Архітектура телекомунікаційних систем та мереж...8 1.1. Історія розвитку телекомунікаційних систем та мереж...8 1.2. Основні поняття і визначення...9 1.2.1. Телекомунікаційна мережа...9 1.2.2. Інформаційна мережа...11 1.2.3. Конвергенція мереж, технологій та послуг...14 1.2.4. Інфокомунікаційна мережа...16 1.3. Загальні принципи організації телекомунікаційних мереж...18 1.3.1. Мережі операторів зв’язку...18 1.3.2. Інфраструктура мережі операторів зв’язку...21 1.3.3. Взаємовідносини між операторами зв’язку...21 1.3.4. Ієрархічна структура телекомунікаційної мережі...23 1.3.5. Узагальнені характеристики сегментів телекомунікаційної мережі...28 1.4. Організація Інтернету....31 1.5. Споживачі послуг...34 2. Технології фізичного рівня. Мультиплексування та комутація...37 2.1. Характеристика ліній зв’язку...37 2.1.1. Класифікація ліній зв’язку...37 2.1.2. Фізичні середовища телекомунікаційних систем...37 2.1.3. Апаратура ліній зв’язку телекомунікаційних систем...38 2.1.4. Спектральний аналіз сигналів на лініях зв’язку...42 2.1.5. Полоса пропускання та пропускна здатність лінії зв’язку...46 2.2. Модуляція сигналів...48 2.2.1. Аналогова модуляція...48 2.2.2. Дискретна модуляція (маніпуляція)...50 2.2.3. Імпульсно-кодова модуляція...52 2.3. Комутація каналів та пакетів...54 2.3.1. Комутація каналів...54 2.3.2. Комутація пакетів...59 2.4. Мультиплексування та комутація...65 2.4.1. Комутація каналів на основі методів FDM і WDM...65 2.4.2. Комутація каналів на основі методу TDM...68 3. Первинні мережі...72 3.1. Призначення і типи первинних мереж...72 3.2. Мережі PDH...73 3.2.1. Ієрархія швидкостей...73 3.2.2. Методи мультиплексування...76 3.2.3. Синхронізація мереж PDH...77 3.2.4. Обмеження технології PDH...78 3.3. Мережі SDH...80 3.3.1. Ієрархія швидкостей SDH...80 3.3.2. Структура модулів SDH...81 3.3.3. Апаратура мереж SDH...85 3.3.4. Топології мереж SDH...87 3.3.5. Нове покоління протоколів SDH...88 3.4. Мережі DWDM...91 3.4.1. Принцип роботи...91 3.4.2. Волоконно-оптичні підсилювачі мереж DWDM...92 3.4.3. Топології мереж DWDM...93 3.5. Мережі OTN...96 3.5.1. Ієрархія швидкостей...96 3.5.2. Стек протоколів OTN...98 3.5.3. Кадр OTN...99 3.5.4. Мультиплексування блоків ODU...100 4. Транспортні технології телекомунікаційних мереж канального рівня...101 4.1. Класифікація WAN мереж...101 4.2. Інкапсуляція кадрів на канальному рівні...104 4.3. Двоточкові технології каналів...107 4.3.1. Протокол HDLC...107 4.3.2. Протокол РРР...108 4.4. Технології віртуальних каналів...109 4.5. Технологія Х.25...114 4.6. Мережі Frame Relay...117 4.7. Мережі ATM...122 5. Комутація в телекомунікаційних мережах...125 5.1. Логічна структуризація мереж...125 5.1.1. Міст як попередник і функціональний аналог комутатора...125 5.1.2. Алгоритм прозорого моста ІЕЕЕ 802.1D...126 5.2. Комутатори...131 5.2.1. Принцип роботи комутатора...131 5.2.2. Паралельна комутація...134 5.2.3. Дуплексний режим роботи...136 5.2.4. Неблокуючі комутатори...138 5.2.5. Усунення проблем, що пов’язані з перевантаженнями...139 5.3. Комутована ієрархічна модель мережі...141 5.3.1. Рівні ієрархічної моделі...141 5.3.2. Принципи ієрархічного дизайну...143 5.3.3. Вибір комутаторів для ієрархічних мереж...144 5.3.4. Характеристики комутаторів в ієрархічній мережі...148 5.4. Управління конфігурацією комутатора...149 5.5. Уникнення петель комутації. Протокол STP...154 5.5.1. Резервування в комутованих мережах...154 5.5.2. Введення в STP...156 5.5.3. Формат BPDU...158 5.5.4. Формат BID...159 5.5.5. Ролі портів...160 5.5.6. Стани портів STP і таймери STP...162 5.5.7. Збіжність STP...164 5.5.8. Зміна топології STP...168 5.5.9. Пошук і усунення несправностей STP...169 5.6. Основні атаки, що пов’язані з комутаторами ………………….. ..170 6. Маршрутизація в телекомунікаційних мережах...172 6.1. Будова та завантаження маршрутизаторів Cisco...172 6.1.1. Будова маршрутизаторів Cisco...172 6.1.2. Завантаження маршрутизатора...174 6.1.3. Конфігураційні файли...177 6.1.4. Підключення до маршрутизатора...178 6.1.5. Налаштування базової конфігурації маршрутизатора за допомогою Cisco SDM Express...181 6.2. Діагностування маршрутизатора за допомогою інтерфейсу командного рядка CLI...184 6.2.1. Рівні доступу до CLI...184 6.2.2. Допомога користувачу...186 6.2.3. Команди перегляду стану маршрутизатора...192 6.2.4. Тестування мережі...199 6.3. Конфігурування маршрутизатора за допомогою інтерфейсу командного рядка CLI...205 6.3.1. Базове конфігурування маршрутизатора за допомогою діалогового режиму...205 6.3.2. Початкове конфігурування маршрутизатора за допомогою CLI...208 6.3.3. Налаштування інтерфейсів маршрутизатора...212 6.3.4. Завантаження та копіювання файлу конфігурації...214 6.4. Конфігурування маршрутизації на маршрутизаторах Cisco...215 6.4.1. Налаштування статичної маршрутизації...215 6.4.2. Налаштування маршрутизації по замовчуванню...220 6.4.3. Налаштування динамічної маршрутизації...221 6.4.3.1. Налаштування протоколів внутрішньої маршрутизації...221 6.4.3.2. Налаштування протоколів зовнішньої маршрутизації...226 6.5. Технології уникнення петель маршрутизації...227 6.5.1. Утворення петель маршрутизації...227 6.5.2. Проблема підрахунку до нескінченості...229 6.5.3. Уникнення петель маршрутизації за допомогою розщеплення горизонту...231 6.5.4. Уникнення петель маршрутизації за допомогою таймерів утримання інформації...232 7. Технологія MPLS...236 7.1. Базові принципи і механізми MPLS...236 7.1.1. Суміщення комутації і маршрутизації...236 7.1.2. Шляхи комутації по мітках...239 7.1.3. Заголовок MPLS і технології канального рівня...243 7.1.4. Стек міток...244 7.2. Протокол LDP...250 7.3. Інжиніринг трафіку в MPLS...255 7.4. Моніторинг стану шляхів LSP...258 7.4.1. Тестування шляхів LSP...258 7.4.2. Трасування шляхів LSP...260 7.4.3. Протокол двонаправленого виявлення помилок просування 261 7.5. Відмовостійкість шляхів в MPLS...262 7.5.1. Загальна характеристика...262 7.5.2. Використання ієрархії міток для швидкого захисту...264 7.6. Технологія GMPLS...265 8. Мережі доступу...267 8.1. Архітектура мереж доступу...267 8.2. Проблеми «останньої милі»...269 8.3. Комутований аналоговий доступ...271 8.4. Комутований доступ через мережі ISDN...275 8.5. Технології DSL...277 8.6. Використання мереж кабельного телебачення...282 8.7. Пасивні оптичні мережі...286 8.8. Бездротовий доступ...289 9. Бездротові мережі...295 9.1. Класифікація бездротових мереж...295 9.2. Бездротові персональні мережі (WPAN)...297 9.2.1. Технологія IrDA...297 9.2.2. Технологія Bluetooth...299 9.2.3. Інші технології WPAN...300 9.3. Бездротові локальні мережі (WLAN)...301 9.3.1. Огляд стандартів Wi-Fi...301 9.3.2. Методи побудови мереж WLAN...303 9.3.3. Забезпечення безпеки WLAN...307 9.4. Бездротові міські мережі (WMAN)...310 9.4.1. Технологія WiMAX...310 9.4.2. Порівняння стандартів бездротового зв’язку...312 9.5. Бездротові глобальні мережі (WWAN)...315 9.5.1. Радіорелейний зв’язок...315 9.5.2. Супутникові технології...316 9.5.3. Технології передавання даних в стільникових мережах...318 10. Ethernet операторського класу...323 10.1. Області покращення технології Ethernet...233 10.2. Функції ОАМ в Ethernet операторського класу...326 10.3. Розподіл адресних просторів користувачів і провайдера...331 10.3.1. Мости провайдера...331 10.3.2. Магістральні мости провайдера...334 10.4. Магістральні мости провайдера з підтримкою інжинірингу трафіку...340 11. Мережеві інформаційні сервіси телекомунікаційних систем...344 11.1. Загальні принципи організації мережевих сервісів...344 11.1.1. Загальні поняття та визначення...344 11.1.2. Хронологія розвитку мережевого сервісу...347 11.1.3. Класифікація мережевих служб...349 11.2. Веб-служба...351 11.3. Поштова служба...354 11.3.1. Електронні повідомлення...354 11.3.2. Протокол SMTP...356 11.3.3. Методи взаємодії клієнта і сервера...358 11.4. Послуга IPTV...362 11.5. ІР-телефонія...365 Список використаної та рекомендованої літератури...378
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22393
Власник авторського права: © Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., 2017
Перелік літератури: 1. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 1. [навчальний посібник] (Лист МОНУ № 1/11-8052 від 28.05.12р.) – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
2. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник] (Лист МОНУ № 1/11-11650 від 16.07.12р.) – Львів, «Магнолія 2006», 2014. – 312 с.
3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологи, протоколы: Ученик для вузов. 5-е узд.– СПб.: Питер, 2016. – 992 с.
4. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Т18 Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 960 с.
5. Жуков І.А., Дрововозов В.І., Махновський Б.Г.Експлуатація комп’ютерних систем та мереж. – К.: НАУ , 2007.-361c.
6. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. Телекомунікаційні та інформаційні мереж: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.
7. Антонов, В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К. : МК-Прес, 2005. – 478 с.
8. В.П. Бабак, О.Г. Корченко. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології. – К. : НАУ, 2003. – 670 с.
9. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: підручник.– Львів: Магнолія 2006, 2010. – 262 с.
10. Мельник І.В. За ред. Л.С. Глоби. Інформаційні комп’ютерні мережі: Навч. посіб. для дистанційного навч. – К.: Ун- т "Україна", 2006. – 250с.
11. Ю.С. Рамський, В.П. Олексюк, А.В. Балик. Адміністрування комп’ютерних мереж і систем: навчальний посібник.– Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2010. – 196 с.
12. Токарев В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – M.: Промпилот, 2010. – 477 с.
13. В. Олексюк, Н. Балик, А. Балик. Організація комп’ютерної локальної мережі. – K.: Підручники та посібники, 2006. – 80 с.
14. Кулябов Д.С., Королькова А.В.. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. – М.: РУДН, 2008. – 281 с.
15. Брейман А.Д. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Глобальные сети. – М.: МГУПИ, 2006. – 117 с.
16. Пескова С.А., Кузин А.В., Волков А.Н.. Сети и телекоммуникации (3-е изд.) – M.: Академия, 2008. – 354 с.
17. Росляков А.В.. Сети доступа. – M.: Горячая Линия-Телеком, 2008. – 96 с.
18. Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей. – M.: Вильямс, 2002. – 615с.
19. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Федотов Р.А. и др. Организация беспроводных сетей. – Москва, 2006. – 181 с.
20. Родичев Ю.А. Коммутаторы Компьютерные сети – архитектура, технологии, защита. – М.: Универс-групп, 2006. – 468 с.
21. А. Ватаманюк. Создание и обслуживание локальных сетей. – Питер, 2008.
22. Петраков А.М., Клейменов С.А., Мельников В.П. Администрирование в информационных системах. – M.: ИЦ Академия, 2008.
23. Гордейчик С.В., Дубровин В.В. Безопасность беспроводных сетей – M.: Горячая линия – Телеком, 2008.
24. Камнев В.Е., Черкасов В.В., Чечин Г.В. Спутниковые сети связи – M.: Альпина Паблишер, 2004. – 536 с.
25. Довгий С.О., Савченко О.Я., Воробієнко П.П. та ін. Сучасні телекомунікації: мережі, технології, економіка, управління, регулювання / За ред. С.О. Довгого. – К.: Український Видавничій Центр, 2002. – 520 с.
26. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. Вид. Львів: Бак, 2003. – 584 с.
27. Крук Б.И, Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 1 – Современные технологии; под ред. проф. В.П. Шувалова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 647 с.
28. Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло Б.И, Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 2 – Радиосвязь, радиовещание, телевидение; под ред. проф. В.П. Шувалова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 672 с.
29. Величко В.В., Субботин Е.А., Шувалов В.П., Ярославцев А.Ф. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 3 – Мультисервисные сети / под ред. проф. В.П. Шувалова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 592 с.
30. Рослякв А.В., Ваняшин С.В., Самсонов М.Ю. и др. Сети следующего поколения NGN / Под ред. А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 424 с.
31. Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы инфокоммуникацион-ных технологий. Учебное пособие для вузов / Под ред. В.П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 712 с.
32. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей. –СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2010.
33. Захватов М.. Построение виртуальных частных сетей (VPN) на базе технологий MPLS. – M., 2004. – 52 с.
34. Андрончик А.Н. и др. Защита информации в компьютерных сетях. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – 248 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри КТУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора