กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22383

ชื่อเรื่อง: Экспериментальные исследования винтового конвейера с предохранительной муфтой
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Експериментальні дослідження гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою
ผู้แต่ง: Клендий, Александра Николаевна
Гевко, Роман Богданович
Клендій, Олександра Миколаївна
Гевко, Роман Богданович
Bibliographic description (Ukraine): Клендий А.Н., Гевко Р. Б. Экспериментальные исследования винтового конвейера с предохранительной муфтой// Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы междунар. науч.-техн. конф. молод. ученых. Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2017. С. 51.
Conference/Event: Международная научно-техническая конференция молодых учёных «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности»
Journal/Collection: Материалы международной научно-технической конференции молодых учёных «Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности»
วันที่เผยแพร่: ตุล-2017
Date of entry: 11-พฤศ-2017
สำนักพิมพ์: Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»
Country (code): BY
Place of the edition/event: Могилів
UDC: 631.358.42
คำสำคัญ: предохранительная муфта
винтовой конвейер
канавка
Number of pages: 1
บทคัดย่อ: Винтовые конвейеры широко используют при перемещении сыпучих и кусковых материалов в различных производственных процессах. С целью повышения эксплуатационных показателей винтовых конвейеров разработано предохранительную муфту для винтового конвейера. По результатам исследований установлено, что расщепление полумуфт происходило при максимальном крутящем моменте, который значительно уменьшается при выходе шариков на наклонные рабочие канавки ведущей полумуфты.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22383
ISBN: 978-985-492-197-6
Copyright owner: © ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», 2017
References (Ukraine): 1. Hevko R.B., Klendii M.B., Klendii O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.29-34.
2. Hevko R.B., Yazlyuk B.O., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Klendii O.A., Pankiv V.R. (2017) – Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.51, no.1, pg.49-58.
Content type: Conference Abstract
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tezy_Bilor_2017_Zal_Gevko_Syn_Tern_Luck.pdf134,07 kBAdobe PDFดู/เปิด
Tezy_Bilor_2017_Zal_Gevko_Syn_Tern_Luck.djvu12,27 kBDjVuดู/เปิด
Tezy_Bilor_2017_Zal_Gevko_Syn_Tern_Luck__COVER.png382,04 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ