Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22376

Назва: Theoretical prerequisites to the working surfaces of the screw working bodies
Інші назви: Теоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів
Автори: Кучвара, Іван Миколайович
Чвартацький, Роман Ігорович
Навроцька, Тетяна Дем’янівна
Дуда, Богдан Петрович
Klendiy, Volodymyr
Kuchvara, Ivan
Chvartatskyy, Roman
Navrotska, Tetyana
Duda, Bohdan
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна;
Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine;
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Theoretical prerequisites to the working surfaces of the screw working bodies / Volodymyr Klendiy, Ivan Kuchvara, Roman Chvartatskyy, Tetyana Navrotska, Bohdan Duda // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 51–58. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Klendiy V., Kuchvara I., Chvartatskyy R., Navrotska T., Duda B. (2017) Theoretical prerequisites to the working surfaces of the screw working bodies. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 51-58 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 4-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.87
Теми: гвинтові робочі органи
надійність
довговічність
експлуатаційні властивості
screw working bodies
reliability
durability
performance characteristics
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 51-58
Початкова сторінка: 51
Кінцева сторінка: 58
Короткий огляд (реферат): Як відомо, в процесі роботи гвинтових робочих органів (ГРО) найбільше зношення зазнають зовнішні кромки спіралі. Тому є доцільним зміцнювати її зовнішнім обкатуванням по зовнішньому діаметру в процесі їх виготовлення. Запропоновано конструкцію пристрою й розроблено теоретичні передумови визначення зусилля деформації заготовки з метою її зміцнення. Виведено аналітичні залежності для визначення радіальності тангенціального зусилля деформації, а також крутильного моменту для обертання шнека під час ротаційного обкатування.
It is known that during operation of screw working bodies (SWB) the outer edges of the spiral face the most excessive wear, so one should strengthen it with the external spinning along outer diameter while their production. There were suggested the design of the device and theoretical essentials for determination of strain effort of the workpiece in order to reinforce the latter were elaborated. Analytical correlations for determining of radiality tangential strain effort as well as torque to rotate the screw during the rotational spinning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22376
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Мошнин, Е.Н. Гибка, обтяжка и правка на ротационных машинах [Текст] / Е.Н. Мошнин. – М.: Машиностроение, 1977. – 269 с.
2. Полухин, И.П. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов [Текст] / И.П. Полухин и др. – М.: Металлургия, 1976. – 488 с.
3. Косилова, А.Г. Технология производства подйомно-транспортных машин [Текст] / А.Г. Косилова, М.Д. Сухов. – М.: Машиностроение, 1982. – 301 с.
4. Технологічні основи формоутворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин [Текст] / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець та інші. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2009. – 455 с.
5. Пилипець, М.І. Технологічне забезпечення процесу зміцнення спіралей шнеків [Текст] / М.І. Пилипець, В.В. Васильків. – Луцьк. Ред-вид. відділ ЛДТУ. 2000. – Вип. 7. – C. 179 – 189.
6. Рогатинський, Р.М. Дослідження напружено-деформованого стану гвинтових робочих органів [Текст] / Р.М. Рогатинський // Вісник НАУ. – К.: 1974. – Т 1. – С. 34 – 39.
7. Римар, В.Х. Изготовление фланцев методом спиральной навивки [Текст] / В.Х. Римар, Ю.И. Глушко // Технология и организация производства. – 1986. – № 2. – С. 33 – 38.
8. Патент №68682 “Спосіб виготовлення гвинтових робочих органів машин підвищеної експлуатаційної надійності і довговічност [Текст] / Б.М. Гевко, Р.І. Чвартацький та інші. Бюл. №7, 2012.
References: 1. Moshnin E.N. Gibka, obtyazhka i pravka na rotacionnyh mashinah. M.: Mashinostroenie, 1977. 269 p. [In Russian].
2. Poluhin I.P. i dr. Soprotivlenie plasticheskoj deformacii metallov i splavov. M.: Metallurgiya, 1976. 488 p. [In Russian].
3. Kosilova A.G., Suhov M.D. Tekhnologiya proizvodstva podjomno-transportnyh mashin. M.: Mashinostroenie, 1982. 301 p. [In Russian].
4. Gevko B.M., Pilipec' M.І. ta іnshі. Tekhnologіchnі osnovi formoutvorennya rіznoprofіl'nih gvintovih zagotovok detalej mashin. Ternopіl', 2009. 455 p. [In Ukrainian].
5. Pilipec' M.І., Vasil'kіv V.V. Tekhnologіchne zabezpechennya procesu zmіcnennya spіralej shnekіv. “Naukovі notatki”. Luc'k. Red-vid. vіddіl LDTU 2000, vip. 7, pp. 179 – 189. [In Ukrainian].
6. Rogatins'kij R.M. Doslіdzhennya napruzheno-deformovanogo stanu gvintovih robochih organіv. Vіsnik NAU. K.: 1974. Vol. 1, pp. 34 – 39. [In Russian].
7. Rimar V.H., Glushko YU.I. Izgotovlenie flancev metodom spiral'noj navivki. Tekhnologiya i organizaciya proizvodstva, 1986, no. 2, pp. 33 – 38. [In Russian].
8. Gevko B.M., Chvartac'kij R.І. ta іnshі. Sposіb vigotovlennya gvintovih robochih organіv mashin pіdvishchenoї ekspluatacіjnoї nadіjnostі і dovgovіchnostі, Patent №68682, Byul. №7, 2012.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.