Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22371

Назва: Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations
Інші назви: Методика експериментальних досліджень вимушених коливань підсилених циліндричних оболонок
Автори: Пиндус, Юрій Іванович
Гудь, Михайло Іванович
Yasniy, Petro
Pyndus, Yuriy
Hud, Mykhailo
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Yasniy P. Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations / Petro Yasniy, Yuriy Pyndus, Mykhailo Hud // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 7–13. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Yasniy P., Pyndus Y., Hud M. (2017) Methodology for the experimental research of reinforced cylindrical shell forced oscillations. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 7-13 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 2-сер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 534.134
Теми: підсилена циліндрична оболонка
вимушені коливання
стрингери
шпангоути
reinforced cylindrical shell
forced oscillations
stringers
bulkheads
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 7-13
Початкова сторінка: 7
Кінцева сторінка: 13
Короткий огляд (реферат): Розроблено методику експериментальних досліджень вимушених коливань горизонтально орієнтованої циліндричної оболонки, яка підсилена з середини стрингерами та шпангоутами на базі серво- гідравлічної випробувальної машини STM-100.
In the paper the methodology for experimental studies of forced oscillations of a horizontally oriented cylindrical shell which is reinforced from the inside by stringers and bulkheads using the servo-hydraulic test machine STM-100 is developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22371
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Прочность ракетных конструкций [Текст] / В.И. Моссаковский, А.Г. Макаренков, П.И. Никитин, Ю.И. Савин, И.Н. Спиридонов. – М.: Высшая школа, 1990. – 358 с.
2. Амиро, И.Я. Теория ребристых оболочек [Текст] / И.Я. Амиро, В.А. Заруцкий. – К.: Наукова думка, 1980. – 367 с.
3. Устойчивость ребристых оболочек вращения [Текст] / И.Я. Амиро, О.А. Грачев, В.А. Заруцкий, А.С. Пальчевский, Ю.А. Санников. – К.: Наукова думка, 1987, 180 c.
4. Расчет прочности ребристых оболочек инженерных конструкций [Текст] / И.В. Андрианов, В.А. Лесничая, В.В. Лобода, Л.И. Маневич. – Киев-Донецк: Вища школа, 1986. – 167 с.
5. Статистические характеристики параметров внешних воздействий на РКН „Зенит-3SL“ при транспортировке на судне „Кондок“ и стартовой платформе [Текст] / О.Э. Арлекинова, А.А. Василенко, И.А. Василенко // Техн. механика. – 2012. – № 2. – С. 23 – 30.
6. Экспериментальное исследование собственных колебаний конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек [Текст] / В.П. Шевченко, О.И. Власов, В.А. Каиров. // Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Сер.: Машинобудування. – 2013. – №. 2. – С. 122 – 127.
7. Заруцкий, В.А. О комплексных экспериментальных исследованиях устойчивости и колебаний конструктивно-неоднородных оболочек [Текст] / В.А. Заруцкий. // Прикл. механика. – 2001. – Т. 37, № 8. – С. 38 – 67.
8. Писаренко, Г.С. Экспериментальные методы в механике деформируемого тела [Текст] / Г.С. Писаренко, В.А. Стрижало. – К.: Наук. думка, 1986. – 264 с.
References: 1. Mossakovskiy V.I., Makarenkov A.G., Nikitin P.I., Savin Yu.I., Spiridonov I.N. Prochnost raketnyih konstruktsiy. Moskva, Vyisshaya shkola, 1990, 358 p. [In Russian].
2. Amiro I.Ya. , Zarutskiy V.A. Teoriya rebristyih obolochek. Kiev, Naukova dumka, 1980, 367 p. [In Russian].
3. Amiro I.Ya., Grachev O.A., Zarutskiy V.A., Palchevskiy A.S., Sannikov Yu.A. Ustoychivost rebristyih obolochek vrascheniya. Kiev, Naukova dumka, 1987, 180 p. [In Russian].
4. Andrianov I.V., Lesnichaya V.A., Loboda V.V., Manevich L.I. Raschet prochnosti rebristyih obolochek inzhenernyih konstruktsiy. Kiev, Vischa shkola, 1986, 167 p. [In Russian].
5. Arlekinova O.E., Vasilenko A.A., Vasilenko I.A. Statisticheskiye kharakteristiki parametrov vneshnikh vozdeystviy na RKN „Zenit-3SL“ pri transportirovke na sudne „Kondok“ i startovoy platforme, Tekhn. mekhanika, 2012, no. 2, pp. 23 – 30. [In Russian].
6. Shevchenko V.P., Vlasov O.I., Kairov V.A. Eksperimentalnoye issledovaniye sobstvennykh kolebaniy konstruktivno neodnorodnykh tsilindricheskikh obolochek. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut, Mashynobuduvannya, 2013. No. 2, pp. 122 – 127. [In Russian].
7. Zarutskiy V.A. O kompleksnykh eksperimentalnykh issledovaniyakh ustoychivosti i kolebaniy konstruktivno-neodnorodnykh obolochek. Prikl. mekhanika, 2001. Vol. 37, no. 8, pp. 38 – 67. [In Russian].
8. Pisarenko G.S., Strizhalo V.A. Eksperimentalnye metody v mekhanike deformiruemogo tela. Kyiv, Nauk. dumka, 1986, 264 p. [In Russian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.