Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22366

Назва: Determination of non-intensive light flux intensity after propagation through layered biological environment
Інші назви: Визначення інтенсивності неінтенсивного потоку світла після поширення через шарувате біологічне середовище
Автори: Стоянов, Юрій Миколайович
Яворський, Богдан Іванович
Bachynskyy, Mykhailo
Stoyanov, Yuriy
Yavorskyy, Bohdan
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Bachynskyy M. Determination of non-intensive light flux intensity after propagation through layered biological environment / Mykhailo Bachynskyy, Yuriy Stoyanov, Bohdan Yavorskyy // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 101–107. — (Математичне моделювання. Математика).
Bibliographic description: Bachynskyy M., Stoyanov Y., Yavorskyy B. (2017) Determination of non-intensive light flux intensity after propagation through layered biological environment. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 101-107 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 7-сер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.317.07.089
Теми: світлодіод
діаграма випромінювання
шарувате біосередовище
опромінення біооб’єкта
light emitting diode
radiation diagram
layered bioenvironment
irradiation of bioobject
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 101-107
Початкова сторінка: 101
Кінцева сторінка: 107
Короткий огляд (реферат): Наведено результати дослідження проблеми визначення інтенсивності потоку світла низької інтенсивності після поширення його крізь шарувате біосередовище. Встановлено, що перенесення енергії випромінювання світлодіода та оцінювання інтенсивності потоку цієї енергії на об’єкті опромінення, який знаходиться в шаруватому, «неперіодичному» середовищі, створює нову комбінацію «джерело ефективного, спрямованого випромінювання та канал поширення його». Визначено за діаграмою випромінювання світлодіода інтенсивність потоку енергії низького рівня після перенесення її через багатошарове біологічне середовище. Діаграму використано як хвильову функцію джерела випромінювання, що дало змогу врахувати вплив шаруватого середовища на інтенсивність опромінення об’єкта в такому середовищі. Побудовано рекурсивний метод та алгоритм визначення інтенсивності потоку енергії низького рівня після перенесення її через багатошарове біологічне середовище
The results of the research of the problem of determining the intensity of the light flux of low intensity after its propagation through the layered bioenvironment are given. It was defined that the transfer of radiation energy of a light-emitting diode and the estimation of the intensity of the flow of this energy on the object of irradiation, located in layered, „non-periodic“ environment, creates a new combination of „the source of efficient, directed radiation and its propagation channel“. The intensity of the low-energy energy flux after the radiation through a multilayered biological environment is determined by the radiation pattern of the LED. The diagram is used as a wave function of the source of radiation, which enabled to take into account the influence of the layered environment on the intensity of the object irradiation in such environment. Recursive method and algorithm for determining the intensity of the low-level energy flow after its transfer through a multilayered biological environment was developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22366
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://photobiology.info/Hamblin.html#TOP
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bio.2919/full
http://fisica.uaz.edu.mx/~imoreno/Publicaciones/SPIE2006.pdf
http://leds.com.ua/assets/products/datasheets/121.pdf
Перелік літератури: 1. Truskey G.A. The future of biomedical engineering. Current Opinion in Biomedical Engineering. 2017, no.1, pp. 1 – 3.
2. Brillouin L. Science and Information Theory. Dover Publications INC. Mineola, New Yuork, 2004, 357 p.
3. Hamblin M.R. Mechanisms of low level light therapy. Available at: http://photobiology.info/Hamblin.html#TOP. (accessed: 18.07.17).
4. Nair G.B., Dhoble S.J. A perspective perception on the applications of light-emitting diodes. Wiley Online Library, Luminescence, 2015, vol. 30, pp. 1167 – 1175. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bio.2919/full (accessed: 13.03.2015).
5. Delbeke D., Bienstman P., Bockstaele R., Baets R. Rigorous electromagnetic analysis of dipole emission in periodically corrugated layers: the grating-assisted resonant-cavity light-emitting diode. J. Opt. Soc. Am. A, 2002, vol. 19, no. 5, pp. 871 – 880.
6. Moreno I. Spatial distribution of LED radiation. Proc. SPIE 6342, The International Optical Design Conference, 2006, 634216, doi: 10.1117/12.692273. Available at: http://fisica.uaz.edu.mx/~imoreno/Publicaciones/SPIE2006.pdf.
7. Born M., Wolf E. Principles of optics. A. Eaton & Co. Ltd. Great Britain, Exeter, 1986, 831 p.
8. Prosser R.D. The interpretation of Diffraction and Interference in Terms of Energy Flow. International Journal of Theoretical Physics. 1976, vol. 15, no. 3, pp. 169 – 180.
9. Bachynskyy М.V., Stoyanov Y.M., Yavorskyy B.I. Identification of parameters of dipole model of the LED radiation source. Digest of the Ternopil National Technical University. 2017, no. 1(85), pp. 118 – 125.
10. Bachynskyy М.V., Stoyanov Y.M., Yavorskyy B.I. Mathematical modeling of LED radiation in the system of medical diagnostics. Digest of the Ternopil National Technical University. 2016, no. 4(84), pp. 124 – 130.
11. Handbook of LED Metrology. INSTRUMENT SYSTEMS, GmbH, version 1.1, 2016, 42 p.
12. HONGLITRONIC, Part: HL508H238WCMD, 2012, 5 p. Available at: http://leds.com.ua/assets/products/datasheets/121.pdf.
References: 1. Truskey G.A. The future of biomedical engineering. Current Opinion in Biomedical Engineering. 2017, no.1, pp. 1 – 3.
2. Brillouin L. Science and Information Theory. Dover Publications INC. Mineola, New Yuork, 2004, 357 p.
3. Hamblin M.R. Mechanisms of low level light therapy. Available at: http://photobiology.info/Hamblin.html#TOP. (accessed: 18.07.17).
4. Nair G.B., Dhoble S.J. A perspective perception on the applications of light-emitting diodes. Wiley Online Library, Luminescence, 2015, vol. 30, pp. 1167 – 1175. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bio.2919/full (accessed: 13.03.2015).
5. Delbeke D., Bienstman P., Bockstaele R., Baets R. Rigorous electromagnetic analysis of dipole emission in periodically corrugated layers: the grating-assisted resonant-cavity light-emitting diode. J. Opt. Soc. Am. A, 2002, vol. 19, no. 5, pp. 871 – 880.
6. Moreno I. Spatial distribution of LED radiation. Proc. SPIE 6342, The International Optical Design Conference, 2006, 634216, doi: 10.1117/12.692273. Available at: http://fisica.uaz.edu.mx/~imoreno/Publicaciones/SPIE2006.pdf.
7. Born M., Wolf E. Principles of optics. A. Eaton & Co. Ltd. Great Britain, Exeter, 1986, 831 p.
8. Prosser R.D. The interpretation of Diffraction and Interference in Terms of Energy Flow. International Journal of Theoretical Physics. 1976, vol. 15, no. 3, pp. 169 – 180.
9. Bachynskyy М.V., Stoyanov Y.M., Yavorskyy B.I. Identification of parameters of dipole model of the LED radiation source. Digest of the Ternopil National Technical University. 2017, no. 1(85), pp. 118 – 125.
10. Bachynskyy М.V., Stoyanov Y.M., Yavorskyy B.I. Mathematical modeling of LED radiation in the system of medical diagnostics. Digest of the Ternopil National Technical University. 2016, no. 4(84), pp. 124 – 130.
11. Handbook of LED Metrology. INSTRUMENT SYSTEMS, GmbH, version 1.1, 2016, 42 p.
12. HONGLITRONIC, Part: HL508H238WCMD, 2012, 5 p. Available at: http://leds.com.ua/assets/products/datasheets/121.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.