Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22315

Назва: Метод оцінювання значення артеріального тиску людини за електрореографічним сигналом
Інші назви: The method of assessment of human blood pressure value by electrorheographic signal
Автори: Бакса, А. А.
Дедів, Л. Є.
Baksa, A. A.
Dediv, L. Ye.
Приналежність: Тернопілький національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Бакса А. А. Метод оцінювання значення артеріального тиску людини за електрореографічним сигналом / А. А. Бакса, Л. Є. Дедів // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 120. — (Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікації, приладобудування).
Bibliographic description: Baksa A. A., Dediv L. Ye. (2017) Metod otsiniuvannia znachennia arterialnoho tysku liudyny za elektroreohrafichnym syhnalom [The method of assessment of human blood pressure value by electrorheographic signal]. Materials of ⅩⅩ Conference TNTU I. Pul'uj (Tern., 17-18 May 2017), pp. 120 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Materials of ⅩⅩ Conference Ternopil National Technical University I. Pul'uj
Конференція/захід: ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 18-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 17-18 травня 2017 року
17-18 May 2017
УДК: 612.143
616-073.173
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 120
Початкова сторінка: 120
Кінцева сторінка: 120
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22315
Перелік літератури: 1. Эман А.А. Биофизические основы измерения артериального давления. - Л.: Медицина, 1983. - 128 с.
2. Блинов А.В., Селиванов Е.П. Импедансно-плетизмографическое устройство определения параметров артериального давления // Измерительная техника. - 1996. - № 3. - С. 60-63
3. Полищук В.И., Терехова Л.Г., Техника и методика реографии и плетизмографии. - М.:Медицина, 1983. - 176 с.
4. Рогоза А.Н. Современные неинвазивные методы измерения артериального давления для диагностики артериальной гипертонии и оценки эффективности антигипертензивной терапии / Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Цагареишвили Е.В., Гориева Ш.Б. – М.: Медика, 2007.
References: 1. Eman A.A. Biofizicheskie osnovy izmereniia arterialnoho davleniia, L., Meditsina, 1983, 128 p.
2. Blinov A.V., Selivanov E.P. Impedansno-pletizmohraficheskoe ustroistvo opredeleniia parametrov arterialnoho davleniia, Izmeritelnaia tekhnika, 1996, No 3, P. 60-63
3. Polishchuk V.I., Terekhova L.H., Tekhnika i metodika reohrafii i pletizmohrafii, M.:Meditsina, 1983, 176 p.
4. Rohoza A.N. Sovremennye neinvazivnye metody izmereniia arterialnoho davleniia dlia diahnostiki arterialnoi hipertonii i otsenki effektivnosti antihipertenzivnoi terapii, Rohoza A.N., Oshchepkova E.V., Tsahareishvili E.V., Horieva Sh.B, M., Medika, 2007.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.