Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22313

Назва: Формування моделі руху добрив шнековими транспортерами
Інші назви: Justification motion model fertilizers screw conveyor
Автори: Гаврон, Надія Богданівна
Havron, N. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Гаврон Н. Б. Формування моделі руху добрив шнековими транспортерами / Н. Б. Гаврон // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 12–13. — (Машинобудування).
Bibliographic description: Havron N. B. (2017) Formuvannia modeli rukhu dobryv shnekovymy transporteramy [Justification motion model fertilizers screw conveyor]. Materials of ⅩⅩ Conference TNTU I. Pul'uj (Tern., 17-18 May 2017), pp. 12-13 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Materials of ⅩⅩ Conference Ternopil National Technical University I. Pul'uj
Конференція/захід: ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 18-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 17-18 травня 2017 року
17-18 May 2017
УДК: 622.331
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 12-13
Початкова сторінка: 12
Кінцева сторінка: 13
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22313
Перелік літератури: 1. Сікорський С.П. Аналітичні залежності взаємодії твердих органічних добрив з вертикальними робочими органами розкидачів / Сікорський С.П., Попович П.В., Рибак Т.І. // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей ЛНТУ. Вип. 21 Том 2. Луцьк, 2011. - С. 41-49.
2. Popovіch P. V. Influence of Organic Fertilizers on the Corrosion-Electrochemical Characteristics of Low-Carbon Steels / P. V. Popovych, L. А. Mahlatyuk, R. B. Kupovych // Materials Science. – 2014. – Vol. 50, 2 – P. 284-289.
3. Popovіch P. V. Corrosion and Electrochemical Behaviors of 20 Steel and St.3 Steel in Ammonium Sulfate and Nitrophoska / P. V. Popovіch, Z. B. Slobodyan // Materials Science. – 2014. – Vol. 49, 6. – P. 819-826.
4. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovіch // Materials Science. – 2014. – Vol. 50, 3. – pp. 377-380. (Scopus).
5. Popovich P.V. The influence of Operating Environments on Fatigue Crack Grown Resistance of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovіch, R. I. Vovk // Materials Science. – 2015. – Vol. 50, 4. – pp. 621-625.
6. Popovich P.V. The study of bulk material kinematics in a screw conveyor-mixer / Popovich P.V., Hewko B.M., Diachun A.Y., Lyashuk O.L., Liubachivskyi R.O. // INMATEH - Agricultural Engineering. Sep-Dec 2015, Vol. 47 Issue 3, pp. 156-163.
7. Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk // INMATEH - Agricultural Engineering. Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp. 39-46.
8. Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах // Попович П.В., Шевчук О.С. Матвіїшин А.Й., Лотоцька В.Н. / Науковий журнал. Вісник житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - Житомир: № 2 (77) - 2016. С. 224-228.
References: 1. Sikorskyi S.P. Analitychni zalezhnosti vzaiemodii tverdykh orhanichnykh dobryv z vertykalnymy robochymy orhanamy rozkydachiv, Sikorskyi S.P., Popovych P.V., Rybak T.I., Silskohospodarski mashyny. Zbirnyk naukovykh statei LNTU. Iss. 21 V. 2. Lutsk, 2011, P. 41-49.
2. Popovich P. V. Influence of Organic Fertilizers on the Corrosion-Electrochemical Characteristics of Low-Carbon Steels, P. V. Popovych, L. A. Mahlatyuk, R. B. Kupovych, Materials Science, 2014, Vol. 50, 2 – P. 284-289.
3. Popovich P. V. Corrosion and Electrochemical Behaviors of 20 Steel and St.3 Steel in Ammonium Sulfate and Nitrophoska, P. V. Popovich, Z. B. Slobodyan, Materials Science, 2014, Vol. 49, 6, P. 819-826.
4. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines, R. A. Barna, P. V. Popovich, Materials Science, 2014, Vol. 50, 3, pp. 377-380. (Scopus).
5. Popovich P.V. The influence of Operating Environments on Fatigue Crack Grown Resistance of Steels for Elements of Agricultural Machines, R. A. Barna, P. V. Popovich, R. I. Vovk, Materials Science, 2015, Vol. 50, 4, pp. 621-625.
6. Popovich P.V. The study of bulk material kinematics in a screw conveyor-mixer, Popovich P.V., Hewko B.M., Diachun A.Y., Lyashuk O.L., Liubachivskyi R.O., INMATEH - Agricultural Engineering. Sep-Dec 2015, Vol. 47 Issue 3, pp. 156-163.
7. Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages, P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk, INMATEH - Agricultural Engineering. Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp. 39-46.
8. Popovych P. V. Doslidzhennia tendentsii rozvytku rynku vantazhnykh avtomobilnykh perevezen v suchasnykh umovakh, Popovych P.V., Shevchuk O.S. Matviishyn A.Y., Lototska V.N., Naukovyi zhurnal. Visnyk zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Serie: Tekhnichni nauky, Zhytomyr: No 2 (77) - 2016. P. 224-228.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.