Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22294

Назва: Застосування методу аналізу ієрархії для оцінювання якості СКБД
Інші назви: Application of Analysis Hierarchy for Quality Assessment Database
Автори: Рибак, В.
Небесний, Р.
Rybak, V.
Nebesnyy, R.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Рибак В. Застосування методу аналізу ієрархії для оцінювання якості СКБД / В. Рибак, Р. Небесний // Матеріали ⅩⅩ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 17-18 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 97. — (Інформаційні технології).
Bibliographic description: Rybak V., Nebesnyy R. (2017) Zastosuvannia metodu analizu iierarkhii dlia otsiniuvannia yakosti SKBD [Application of Analysis Hierarchy for Quality Assessment Database]. Materials of ⅩⅩ Conference TNTU I. Pul'uj (Tern., 17-18 May 2017), pp. 97 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Materials of ⅩⅩ Conference Ternopil National Technical University I. Pul'uj
Конференція/захід: ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 18-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 17-18 травня 2017 року
17-18 May 2017
УДК: 004.4
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 97
Початкова сторінка: 97
Кінцева сторінка: 97
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22294
Перелік літератури: 1. Бураков В. Модель качества программных средств / В. Бураков – Санкт- Петербург. – Информационно-управляющие системы. – 2009. – № 4. – с. 23-26.
2. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс – Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. – 576с.
3. Визначення витрат на створення ПЗ автоматизованих систем / П. Андон, В. Суслов, Т. Коротун, Г. Коваль, О. Слабоспицька. – Проблемы программирования. – 1998. - № 3. – С. 23–34.
References: 1. Burakov V. Model kachestva prohrammnykh sredstv, V. Burakov – Sankt- Peterburh, Informatsionno-upravliaiushchie sistemy, 2009, No 4, P. 23-26.
2. Vihers K. Razrabotka trebovanii k prohrammnomu obespecheniiu, K. Vihers – transl. from English – M., Izdatelsko-torhovyi dom "Russkaia Redaktsiia", 2004, 576p.
3. Viznachennia vitrat na stvorennia PZ avtomatizovanikh sistem, P. Andon, V. Suslov, T. Korotun, H. Koval, O. Slabospitska, Problemy prohrammirovaniia, 1998, No 3, P. 23–34.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:ⅩⅩ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.