Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22042

Title: Покращення якісних показників при транспортуванні сипких матеріалів
Authors: Гевко, Роман Богданович
Клендій, Олександра Миколаївна
Залуцький, Сергій Зіновійович
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет
Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Покращення якісних показників при транспортуванні сипких матеріалів / Р.Б.Гевко, О.М.Клендій, С.З. Залуцький // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць XVIІІ міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський).Тернопіль : Крок, 2017 - с. 49-52
Conference/Event: Сучасні проблеми землеробської механіки
Issue Date: 2017
Date of entry: 26-Oct-2017
Publisher: Крок
Place of the edition/event: Подільський державний аграрно-технічний університет
UDC: 631.17
62
631.3
52
BBK: 65.9 (4укр)-55
Keywords: гвинтовий конвеєр
сипкий матеріал
пневмо-шнековий транспортер
Number of pages: 4
Page range: 49-52
Start page: 49
End page: 52
Abstract: При транспортуванні гвинтовими конвеєрами сипких матеріалів сільськогосподарського виробництва однією з проблем є значний ступінь їх пошкодження, а також підвищені енерговитрати та обмежені функціональні можливості, які пов’язані виключно з процесом переміщення матеріалу. Для уникнення пошкодження сипкого матеріалу запропоновано конструкцію робочих органів шнеків з еластичними гвинтовими пелюстками, які секційно кріпляться до жорсткої основи гвинтового ребра. Також для зменшення пошкодження матеріалу запропоновано застосовувати комбінації механічної подачі матеріалу гвинтовим живильником з підживленням струменем стиснутого повітря. Для усунення заклинювання гвинтового робочого органу при транспортуванні твердих кускових матеріалів запропоновано на привідному валу шнека встановлювати запобіжний пристрій з розділеними в часі режимами буксування та осьового зміщення шнека для відновлення робочого стану конвеєра.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22042
Copyright owner: © Подільський державний аграрно-технічний університет, 2017
References (Ukraine): 1. Hevko R.B. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material / R.B. Hevko, Y.V. Dzyadykevych, I.G. Tkachenko, S.Z. Zalutskyi // Вісник ТНТУ.Т.: ТНТУ, 2016.Том 81.№ 1.С. 7787. ( Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
2. Гевко Р.Б., Залуцький С.З. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень |// Вісник інженерної академії України. – К., 2015. – № 1.– С. 241–246.
3. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік. А.І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія.Тернопіль: Астон, 2012.204 с.
4. Hevko R.B., Klendii M.B., Klendii O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.2934.
5. Гевко Р.Б., Романовський Р.М., Дзюра В.О. Результати експериментальних досліджень підживлення потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. ЛНТУ. Випуск 30, Луцьк. 2011. С. 2126.
6. Гевко Р.Б., Клендій О.М. Обґрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.К.: ВЦ НУБіП України, 2014.Вип. 194, ч1.С. 164174.
7. Гевко Р.Б., Клендій О.М. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей. Вип. 24.Луцьк: Ред.вид. Відділ Луцького НТУ, 2013.C. 67 75.
8. Hevko R.B., Yazlyuk B.O., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Klendii O.M., Pankiv V.R. (2017) Feasibility study of the process of transportration and stirring of mixture in continuousflow conveyers, INMATEH: Agricultural engineering, vol.51, no.1, pg.1020.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zb_PDATU_Vasylenko_10_2017_49-52.pdf411,41 kBAdobe PDFView/Open
Zb_PDATU_Vasylenko_10_2017_49-52.djvu270,21 kBDjVuView/Open
Zb_PDATU_Vasylenko_10_2017_49-52__COVER.png406,4 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools