Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22035

Title: Вікриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО
Other Titles: Opening own business as a way of veteran's ATO socio-economic adaptation
Authors: Сороківська, Олена Анатоліївна
Мосій, Ольга Бориславівна
Кужда, Тетяна Іванівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Сороківська О.А. Вікриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО / О.А. Сороківська, О.Б. Мосій, Т.І. Кужда // Інноваційна економіка. – 2017. − № 5-6 (69). – С. 139-144.
Journal/Collection: Інноваційна економіка
Issue: 5-6 (69)
Issue Date: May-2017
Date of entry: 16-Oct-2017
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет ПВНЗ "Хмельницький економічний університет" ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
Country (code): UA
UDC: 355.01
Keywords: ветерани антитерористичної операції
започаткування та ведення бізнесу
соціально-економічна адаптація
підприємницькі ініціативи
регіональні програми розвитку малого і середнього бізнесу
Number of pages: 6
Page range: 139-144
Start page: 139
End page: 144
Abstract: Мета. Діагностика сучасного стану підтримки та стимулювання процесів започаткування й ведення бізнесу ветеранами АТО, а також поглиблення теоретичних аспектів і розробка практичних рекомендацій для ефективного поєднання громадських та урядових ініціатив у цій сфері. Методика дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи, зокрема: метод наукової абстракції – для визначення стану соціально-економічного та інституційного забезпечення процесів адаптації ветеранів АТО, методи анкетування та фокус-групового дослідження – для формування переліку бар’єрів започаткування і ведення бізнесу ветеранами АТО; узагальнення – з метою розроблення пропозицій для вирішення проблемних ситуацій у сфері започаткування власного бізнесу демобілізованими учасниками АТО. Результати дослідження. Проведено комплексний аналіз діючих громадських ініціатив та регіональних програм підтримки ветеранів АТО в Україні загалом, та в Тернопільській області зокрема, досліджено функції інституцій, які їх забезпечують. Визначено, що проблемність ситуації полягає у тому, що діяльність цих структур на сьогодні є недостатньо скоординованою. Це ускладнює комунікаційні процеси між ветеранами АТО та установами, які мають потенційні й реальні можливості для надання їм кваліфікованої допомоги і підтримки. Здійснено дослідження досвіду розвинутих країн (США, Великобританії, Канади) щодо формування сприятливого соціального, інституційного й інформаційного середовища для відкриття власної справи і реалізації підприємницьких ініціатив демобілізованих учасників бойових дій. Визначено, що для успішної допомоги ветеранам потрібно враховувати кращу практику волонтерських ініціатив та досвід розвинутих країн. Розглянуто Дорожню карту як інструмент формування сприятливої політики ведення малого і середнього бізнесу в регіоні. Наукова новизна результатів дослідження. Проведено фокус-групові дослідження перешкод для започаткування і ведення бізнесу за участю ветеранів АТО. Результати досліджень дали змогу сформувати перелік бар’єрів для започаткування і ведення приватного бізнесу, а також розробити ряд актуальних пропозицій для подолання проблемних ситуацій у цій сфері на регіональному та загальнодержавному рівнях. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на вирішення проблеми працевлаштування ветеранів АТО шляхом започаткування ними власного бізнесу. Результати можуть бути використані у процесі формування регіональних програм надання соціально-економічної допомоги учасникам АТО.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22035
ISBN: 2310-4864
ISSN: 2390-1533
Copyright owner: © Сороківська О., Кужда Т., Мосій О., 2017
References (Ukraine): 1. Пожидаев Д. От боевых действий – к гражданской жизни / Д. Пожидаев // Социологические исследования. – 2014. – № 2. – C. 70-75. 2. Еремина Т. Cоциально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях [Електронний ресурс] / Т. Еремина, Н. Крюков, Ю. Логинова. − Режим доступу: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/270/ 50270/24619?p_page=1 3. Ніколаєнко С. Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичному стресовому розладі [Електронний ресурс] / С. Ніколаєнко. − Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua 4. Порошенко назвав кількість мобілізованих протягом шести черг мобілізації. УНІАН (25 серпня 2016) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.unian.ua/war/1114740-poroshenko-nazvav-kilkist-mobilizovanihprotyagom-shesti-cherg-mobilizatsiji.html. 5. Щодо надання послуг державної служби зайнятості безробітним з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (4 вересня 2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=393494. 6. Щодо ситуації на ринку праці та діяльності Тернопільського обласного центру зайнятості у січні-червні 2017 року: Аналітична довідка. – Тернопіль: ТОЦЗ, 2017. – 234 с. 7. Довідка про надання земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей станом на 7 червня 2017 року. – Тернопіль: Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області, 2017. – 35 с. 8. Гусак О. Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців [Електронний ресурс] / О. Гусак. − Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/5/04.pdf. 9. “From boots to business: Innovative delivery & partnership” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sba.gov/sites/default/files/files/ B2B_Brochure.pdf. 10. “UK Government Development Strategy indicators” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/uk-strategy-2005 11. “Prince’s Operation Entrepreneur: Scilled veterans. Confident enterpreneurs» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.princesoperationentrepreneur.ca
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sorokivska_O_A.pdfНаукова стаття166,84 kBAdobe PDFView/Open
Sorokivska_O_A.djvu125,55 kBDjVuView/Open
Sorokivska_O_A___COVER.png355,25 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.